Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek en onderwijs

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) kunnen vaak meer voor u als docent betekenen dan u denkt. U vindt hier informatie over auteursrecht, trainingen voor uw studenten in informatievaardigheden en u krijgt hulp bij het inrichten van collegeplanken.

Auteursrecht

Gebruikt u wetenschappelijke publicaties in het onderwijs? Dan moet u rekening houden met het auteursrecht. Op de website van de Universiteitsbibliotheek vindt u afspraken en tips.

Collegeplanken

U kunt voor uw onderwijs een online literatuurlijst maken en de documenten voor een specifiek college apart zetten op een fysieke collegeplank. De collegeplanken vindt u op de locaties Universiteitsbibliotheek, Asian Library en Wijnhaven Bibliotheek Den Haag.  

Bijzondere collecties

U kunt naast literatuur uit de reguliere collectie ook materiaal uit de bijzondere collectie van de universiteitbibliotheek gebruiken voor uw colleges. Wilt u stukken uit de bijzondere collectie gebruiken? Vraag ze dan aan via het formulier

Onderwijs en informatievaardigheden

De Universitaire Bibliotheken Leiden verzorgen workshops informatievaardigheden voor opleidingen en instituten, bijvoorbeeld als onderdeel van het studieprogramma. Het programma wordt samen met u bepaald. Denk aan workshops over het beoordelen van informatie, plagiaatpreventie of het gebruik van bijzondere collecties. 

Mediatheek

Het ICLON heeft een eigen mediatheek voor medewerkers en studenten.

Meer informatie over de mediatheek

Aanschafsuggesties

De mediatheekcommissie verwelkomt aanschafsuggesties. Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

  • Het is niet toegestaan zelf materialen aan te schaffen en de kosten te declareren bij de mediatheek, tenzij de mediathecaris hiervoor van te voren toestemming heeft gegeven.
  • Aanvragen moeten worden gedaan door gebruik te maken van het online aanvraagformulier.
  • Bij bestellingen van delen van een lesmethode hoeft er geen formulier gebruikt te worden. Mail dan een overzicht van de gewenste delen.
  • De mediatheekcommissie bepaalt wat wordt aangeschaft.
  • Bij spoed het aanvraagformulier voorleggen aan een lid van de mediatheekcommissie.
  • Bestellingen die niet via de mediathecaris zijn gedaan worden niet betaald van het mediatheekbudget.

Lesmethoden

De vakdidactici zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de collectie lesmethoden voor hun vak, zowel door het laten verwijderen van verouderde lesmethoden als het verzoeken tot aanschaf van nieuwe lesmethoden.

Aanschaf voor mediatheek aanvragen

Aanvraagformulier mediatheek

Boeken op andere budgetten

Bestellingen van boeken op andere budgetten (bijvoorbeeld je onderzoeksbudget) kun je ook aanvragen bij de mediathecaris. Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

Boek op ander budget bestellen

Bestelformulier

Mediatheekcommissie

Mediatheekcommissie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.