Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsondersteunende eenheden

Het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken, het ICLON en de facultaire onderwijsbureaus ondersteunen faculteiten op het gebied van onderwijs.

Expertisecentrum Student- en Onderwijszaken

Het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) levert binnen de Universiteit Leiden diensten en producten op het gebied van toelating, inschrijving en begeleiding van alle (internationale) studenten. Daarnaast is SOZ verantwoordelijk voor een groot aantal faciliteiten op het terrein van studenten en onderwijs.

ICLON

Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) verzorgt de oriëntatie op de onderwijsberoepspraktijk in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding na afronding van de vakmaster. Het ICLON verleent ook onderwijskundige diensten, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de universiteit en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.

OSZ maakt leren en doceren makkelijker: OSZ ontzorgt!

De dienst Onderwijs en Studentzaken (OSZ) adviseert en begeleidt studenten bij aanvang, tijdens en direct na afloop van hun studie. Daarnaast adviseert en ondersteunt de dienst OSZ docenten, managers en bestuurders op verschillende manieren en niveaus bij het vormgeven en operationaliseren van onderwijs(beleid). De dienst OSZ verzorgt de cruciale processen van de facultaire onderwijsorganisatie en registratie.

Petra 't Hart
+31 71 527 2890
osz@hum.leidenuniv.nl

Else Jonk
+31 71 527 8979
osz@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie