Universiteit Leiden

nl en

Studiegids

De Studiegids is voor (aankomende) studenten. Het is een overzicht van de studies en vakken die hij of zij aan de Universiteit Leiden kan volgen.

Het beheer van de gids is anders op centraal en decentraal niveau. Op centraal niveau beheert Studenten- en onderwijszaken de Studiegids. Op decentraal niveau zijn het de facultaire redacteuren.

De Studiegids is juridisch gezien een bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling

Vakken aanmelden voor Studiegids

Wilt u een vak aanmelden voor de Studiegids? Onder uw facultaire tab ziet u hoe u dat doet. Is er geen facultaire tab? Neem dan contact op met uw facultaire redacteur.

Om de informatie in de Studiegids uniform te houden maakt u bij het aanmelden gebruik van het vakkentemplate. Sommige faculteiten hebben een eigen versie van het vakkentemplate. Controleer dit eerst bij uw facultaire redacteur.

Studiegids

De Studiegids is juridisch gezien een bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling. Het is dan ook van belang dat de e-Studiegids tijdig en correct gevuld wordt. Voor de Faculteit der Geesteswetenschappen betekent dat dat de Studiegids klaar moet zijn voor 1 juni voorafgaand aan het collegejaar. Om de informatie in de Studiegids uniform te houden wordt er gebruik gemaakt van een vakkentemplate voor invoer van cursussen. Naast een vakken template zijn ook een Template keuzeruimte Studiegids, een Template programma informatie Studiegids beschikbaar.

Voor vragen over de Studiegids of het inleveren van een cursusbeschrijving kunt u terecht bij uw onderwijsadministratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.