Universiteit Leiden

nl en

Subsidies en projectaanvragen

Heeft u een idee voor een ICT en onderwijs project of zou u misschien een nieuwe tool willen uitproberen? In veel gevallen is daar subsidie voor beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ICTO-coördinator.

SURF

Het ministerie van OCW stelt regelmatig geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling via SURF. Momenteel loopt de beoordelingsprocedure van de derde call for proposals voor de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Voor de zomer van 2017 opent de vierde call.

Proeftuinprojecten

De universiteit zet geregeld proeftuinprojecten op. Wil je een proeftuinproject voor bijvoorbeeld een nieuwe tool aandragen? Neem dan contact op met uw ICTO-coördinator.

Overig opties binnen uw faculteit

Wilt u meer weten over facultaire subsidies en projectaanvragen? Denk bijvoorbeeld aan het FGW/FSW Grassroots project. Neem dan contact op met uw ICTO-coördinator.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie