Universiteit Leiden

nl en

Blended Learning

Blended Learning is een combinatie van face-to-face en online onderwijs. Bij Blended Learning wordt gekeken hoe ICT-toepassingen naast het reguliere onderwijs studenten de mogelijkheid kunnen bieden om actief aan de slag te gaan met de lesstof. Dat kan individueel of in een (kleine) groep. U kunt daarbij denken aan online opdrachten, tussentoetsen, discussieforums of het posten van video.

Integratie van ICT in onderwijs

Om ICT optimaal in te zetten tijdens het onderwijs moet het een integraal onderdeel van het onderwijs zijn. Dat vergt dat er bij het voorbereiden van een vak goed wordt nagedacht over hoe ICT de leeractiviteiten kan aanvullen en faciliteren. Blended Learning is onderdeel van het vormgeven van onderwijs. De onderwijsdriehoek is daarbij leidend. Leerdoelen, werkvormen en toetsing dienen goed op elkaar aan te sluiten

Flipped Classroom

Flipped classroom is een voorbeeld van Blended Learning. Bij een flipped classroom wordt van de student verwacht dat ze de leerinhoud zelfstandig voorbereiden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een weblecture, een video of een andere online instructie. Tijdens de contactmomenten is er dan voldoende tijd over om actief aan de slag te gaan met opdrachten. Het gaat bij een flipped classroom om het leggen van de link tussen het contactmoment en de online voorbereiding van de studenten.

Het idee is niet nieuw. Ook bij werkcolleges en practica wordt van studenten voorbereiding verwacht. De flipped classroom is gericht op de mogelijkheden die technologie biedt bij die voorbereiding.

Hoe kan ik beginnen met Blended Learning?

Op dit moment wordt er vanuit het ICTO programma van de Universiteit Leiden gewerkt aan een grootschalig Blended Learning project. Binnen dit project worden in drie grote opleidingen (International Studies, Psychologie, Rechten) de Blended Learning principes geïmplementeerd. Heeft u zelf interesse om Blended Learning toe te passen? Dan kunt u terecht bij  uw ICT en onderwijscoördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie