Universiteit Leiden

nl en

Blended learning

Wilt u online tools en grotere plek geven tijdens uw colleges? Misschien is Blended learning dan interessant. Bij Blended learning bereiden studenten zich online voor op de lessen.

Wat is Blended learning?

Blended learning is een combinatie van face-to-face en online onderwijs. U gebruikt als docent de ICT-toepassingen naast het reguliere onderwijs. Zo kunnen uw studenten actief aan de slag met de lesstof; individueel of in een (kleine) groep. Denk bij Blended learning aan online opdrachten, digitale tussentoetsen, discussieforums of het posten van video.

Voorbereiding

Bij Blended learning moet ICT een integraal onderdeel zijn van het onderwijs. U bereidt uw colleges goed voor door na te denken over hoe de ICT-tools de lessen aanvullen. Bedenk dat ook bij Blended learning de onderwijsdriehoek leerdoelen-werkvormen-toetsing geldt. Die onderdelen moeten goed op elkaar aansluiten.

Flipped Classroom

Flipped classroom is een voorbeeld van Blended learning. Bij een flipped classroom verwacht u van uw studenten dat ze de leerinhoud zelfstandig voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld met een weblecture, een video of een andere online instructie die u ze geeft. Tijdens de contactmomenten heeft u dan voldoende tijd over om samen actief aan de slag te gaan met opdrachten. Inspiratie en tips voor video's vindt u in de Videotoolkit.

Bij een flipped classroom maakt u de juiste connectie tussen uw colleges en de online voorbereiding van de studenten. Het idee is niet nieuw. Ook bij werkcolleges en practica moeten studenten zich al voorbereiden. De flipped classroom is daarbij gericht op de mogelijkheden die technologie biedt bij die voorbereiding.

Zelf starten met Blended learning

Heeft u zelf interesse om met Blended learning aan de slag te gaan in uw colleges? Vraag dan naar de mogelijkheden bij uw ICT- en onderwijscoördinator. Lees ook meer over online learning >>

Blended Learning bij FGW

Faculteit Geesteswetenschappen zet de komende jaren in op onderwijsverbetering met ICT, met de nadruk op Blended Learning. Wat is Blended Learning en waarom slaat de faculteit deze weg in?

Wat is Blended Learning?

Blended Learning is een combinatie van onderwijs mét en zonder ICT, waarbij er een gebalanceerde, samenhangende mix is van:

  • Online & face-to-face leeromgeving 
  • Real-time & a-synchrone interactie tussen studenten én student en docent
  • Middelen & media (mix aan ICT tools)

Waarom Blended Learning?

De faculteit focust op Blended Learning omdat het ons de mogelijkheid biedt om aantrekkelijk, (inter)actief en gepersonaliseerd onderwijs te bieden. In de afgelopen jaren hebben verschillende docenten al ervaren dat het integreren van digitale werkvormen in hun cursus zorgde voor meer verdieping tijdens de contacturen. Ook gingen studenten actiever met de leerstof aan de slag.

Subsidie voor onderwijsinnovatie

De faculteit is zich ervan bewust dat onderwijsvernieuwing tijd kost en stelt daarom geld beschikbaar voor docenten die hun onderwijs willen verbeteren met ICT. Het ExpertiseCentrum Online Leren kan docenten daarbij ondersteunen waar dat nodig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.