Universiteit Leiden

nl en

Blended learning

Wilt u online tools en grotere plek geven tijdens uw colleges? Misschien is Blended learning dan interessant. Bij Blended learning bereiden studenten zich online voor op de lessen.

Wat is Blended learning?

Blended learning is een combinatie van face-to-face en online onderwijs. U gebruikt als docent de ICT-toepassingen naast het reguliere onderwijs. Zo kunnen uw studenten actief aan de slag met de lesstof; individueel of in een (kleine) groep. Denk bij Blended learning aan online opdrachten, digitale tussentoetsen, discussieforums of het posten van video.

Voorbereiding

Bij Blended learning moet ICT een integraal onderdeel zijn van het onderwijs. U bereidt uw colleges goed voor door na te denken over hoe de ICT-tools de lessen aanvullen. Bedenk dat ook bij Blended learning de onderwijsdriehoek leerdoelen-werkvormen-toetsing geldt. Die onderdelen moeten goed op elkaar aansluiten.

Flipped Classroom

Flipped classroom is een voorbeeld van Blended learning. Bij een flipped classroom verwacht u van uw studenten dat ze de leerinhoud zelfstandig voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld met een weblecture, een video of een andere online instructie die u ze geeft. Tijdens de contactmomenten heeft u dan voldoende tijd over om samen actief aan de slag te gaan met opdrachten. Inspiratie en tips voor video's vindt u in de Videotoolkit.

Bij een flipped classroom maakt u de juiste connectie tussen uw colleges en de online voorbereiding van de studenten. Het idee is niet nieuw. Ook bij werkcolleges en practica moeten studenten zich al voorbereiden. De flipped classroom is daarbij gericht op de mogelijkheden die technologie biedt bij die voorbereiding.

Zelf starten met Blended learning

Heeft u zelf interesse om met Blended learning aan de slag te gaan in uw colleges? Vraag dan naar de mogelijkheden bij uw ICT- en onderwijscoördinator. Lees ook meer over online learning >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.