Universiteit Leiden

nl en

Projecten en resultaten

Op zowel facultair als universiteitsbreed niveau vinden er ICT & Onderwijs (ICTO) projecten plaats. Veel van de universiteitsbrede projecten vallen onder het ICTO-programma. Met het ICTO-programma zoekt de universiteit naar innovatieve manieren om technologie in te zetten ter versterking van haar onderwijs.

Docenten, opleidingsdirecteuren en andere facultaire medewerkers werken samen binnen de projecten. Projecten kennen verschillende verschijningsvormen:

Proeftuinen

In een proeftuin kan gedurende een bepaalde periode geëxperimenteerd worden met een tool of digitaal platform. Voorwaarde is dat minstens drie faculteiten interesse hebben in de tool of platform. We kunnen dan vrijblijvend onderzoeken wat gebruikers vinden van de tool of deze meerwaarde heeft en wat de impact van blijvend gebruik op de organisatie is.

Opleidingsbrede projecten

Bij opleidingsbrede projecten worden verscheidene (oplopend tot alle) vakken van een opleiding betrokken bij een verandering of een experiment. Blended Learning is een voorbeeld van een opleidingsbreed project. Bekijk de evaluatie van dit project en het boekje Blended Learning waarin verhalen van de betrokken docenten, ICTO-coördinatoren en opleidingsdirecteuren gebundeld zijn.

Centraal gecoördineerde projecten

In centraal gecoördineerde projecten werken verschillende opleidingen samen op een specifiek terrein. Een actueel voorbeeld zijn de flipping-the-classroom projecten.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke projecten er momenteel lopen? Of bent u nieuwsgierig naar de resultaten van projecten die al afgerond zijn? Kijk dan eens op de ICTO-website van de universiteit. Hebt u vragen over deelname aan, de start van of het verloop van projecten, neem dan contact op met uw ICTO-coördinator.   

Lopende universitaire projecten

Project Looptijd
TrainTool 2016 - 2017
   
   
   

Afgeronde universitaire projecten

Project Looptijd Rapportage
Blended learning opleidingsbreed invoeren 2013 - 2016 Rapportage
Proeftuin: Pitch2peer 2015 - 2016 Rapportage
     
     

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie