Universiteit Leiden

nl en

Projecten en resultaten

Op zowel facultair als universiteitsbreed niveau vinden er ICT & Onderwijs (ICTO) projecten plaats. Veel van de universiteitsbrede projecten vallen onder het ICTO-programma. Met het ICTO-programma zoekt de universiteit naar innovatieve manieren om technologie in te zetten ter versterking van haar onderwijs.

Docenten, opleidingsdirecteuren en andere facultaire medewerkers werken samen binnen de projecten. Projecten kennen verschillende verschijningsvormen:

Proeftuinen

In een proeftuin kan gedurende een bepaalde periode geëxperimenteerd worden met een tool of digitaal platform. Voorwaarde is dat minstens drie faculteiten interesse hebben in de tool of platform. We kunnen dan vrijblijvend onderzoeken wat gebruikers vinden van de tool of deze meerwaarde heeft en wat de impact van blijvend gebruik op de organisatie is.

Opleidingsbrede projecten

Bij opleidingsbrede projecten worden verscheidene (oplopend tot alle) vakken van een opleiding betrokken bij een verandering of een experiment. Blended Learning is een voorbeeld van een opleidingsbreed project. Bekijk de evaluatie van dit project en het boekje Blended Learning waarin verhalen van de betrokken docenten, ICTO-coördinatoren en opleidingsdirecteuren gebundeld zijn.

Centraal gecoördineerde projecten

In centraal gecoördineerde projecten werken verschillende opleidingen samen op een specifiek terrein. Een actueel voorbeeld zijn de flipping-the-classroom projecten.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke projecten er momenteel lopen? Of bent u nieuwsgierig naar de resultaten van projecten die al afgerond zijn? Kijk dan eens op de ICTO-website van de universiteit. Hebt u vragen over deelname aan, de start van of het verloop van projecten, neem dan contact op met uw ICTO-coördinator.   

Lopende universitaire projecten

Project Looptijd
TrainTool 2016 - 2017
   
   
   

Afgeronde universitaire projecten

Project Looptijd Rapportage
Blended learning opleidingsbreed invoeren 2013 - 2016 Rapportage
Proeftuin: Pitch2peer 2015 - 2016 Rapportage
     
     

Iets nieuws in je onderwijs uitproberen?

Wil je jouw idee voor onderwijsverbetering uitvoeren? Laat het ons weten, de faculteit stelt geld beschikbaar voor onderwijsinnovatie met ICT.

Docent Bram Ieven in gesprek met zijn student-assistent over het vernieuwen van zijn cursus

Onderwerp

De subsidie wordt uitgegeven met als doel om innovatie in het onderwijs te stimuleren. Wij hechten veel belang aan de kennis en visie van docenten op het onderwijs. Om die reden bent je vrij om een onderwerp te kiezen en worden er alleen voorwaarden gesteld aan de uitvoerbaarheid, planning en budget.

De subsidie in het kort

  • De subsidie is bedoeld voor onderwijsinnovatie met ICT.
  • Er is geld beschikbaar voor grote en kleinere projecten voor zowel personele als materiele kosten.
  • Het project wordt binnen een jaar uitgevoerd.
  • De opgedane kennis wordt gedeeld met collega’s (bijvoorbeeld tijdens lunchbytes).
  • Het voorstel wordt ingediend bij het ExpertiseCentrum Online Leren (ECOLe).
Still van de kennisclip van docent Thijs Porck

Voorbeelden voor projecten

Projecten kunnen gaan over het ontwikkelen van onderwijsmateriaal zoals: kennisclips, samenwerkingsopdrachten, peer feedback-opdrachten, een website voor studenten, een wiki, formatieve toetsvragen, een quiz, e-modules, et cetera.

Meedoen en ondersteuning

De medewerkers van ExpertiseCentrum Online Leren helpen je graag. Zowel vooraf bij het schrijven van je aanvraag als tijdens het project.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Laat het ons weten via: ecole@hum.leidenuniv.nl of per telefoon: 071 527 2773.

Wil je een aanvraag indienen? Stuur het aanvraagformulier naar: ecole@hum.leidenuniv.nl

Je kan ieder moment een aanvraag indienen, je krijgt binnen twee weken bericht of je jouw project kan starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie