Universiteit Leiden

nl en

Projecten en resultaten

Op zowel facultair als universiteitsbreed niveau vinden er ICT & Onderwijs (ICTO) projecten plaats. Veel van de universiteitsbrede projecten vallen onder het ICTO-programma. Met het ICTO-programma zoekt de universiteit naar innovatieve manieren om technologie in te zetten ter versterking van haar onderwijs.

Docenten, opleidingsdirecteuren en andere facultaire medewerkers werken samen binnen de projecten. Projecten kennen verschillende verschijningsvormen:

Proeftuinen

In een proeftuin kan gedurende een bepaalde periode geëxperimenteerd worden met een tool of digitaal platform. Voorwaarde is dat minstens drie faculteiten interesse hebben in de tool of platform. We kunnen dan vrijblijvend onderzoeken wat gebruikers vinden van de tool of deze meerwaarde heeft en wat de impact van blijvend gebruik op de organisatie is.

Opleidingsbrede projecten

Bij opleidingsbrede projecten worden verscheidene (oplopend tot alle) vakken van een opleiding betrokken bij een verandering of een experiment. Blended Learning is een voorbeeld van een opleidingsbreed project. Bekijk de evaluatie van dit project en het boekje Blended Learning waarin verhalen van de betrokken docenten, ICTO-coördinatoren en opleidingsdirecteuren gebundeld zijn.

Centraal gecoördineerde projecten

In centraal gecoördineerde projecten werken verschillende opleidingen samen op een specifiek terrein. Een actueel voorbeeld zijn de flipping-the-classroom projecten.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke projecten er momenteel lopen? Of bent u nieuwsgierig naar de resultaten van projecten die al afgerond zijn? Kijk dan eens op de ICTO-website van de universiteit. Hebt u vragen over deelname aan, de start van of het verloop van projecten, neem dan contact op met uw ICTO-coördinator.   

Lopende universitaire projecten

Project Looptijd
TrainTool 2016 - 2017
   
   
   

Afgeronde universitaire projecten

Project Looptijd Rapportage
Blended learning opleidingsbreed invoeren 2013 - 2016 Rapportage
Proeftuin: Pitch2peer 2015 - 2016 Rapportage
     
     

FSW Grassroots en Grass shoots subsidies

Heeft u een idee voor onderwijsinnovatie en heeft u een steun(tje) in de rug nodig om uw idee werkelijkheid te maken? Dan kunt u meedingen naar een FSW Grassroots of Grass shoots subsidie!

Houd deze pagina en de SOLO nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

De eerstvolgende deadline is maandag 11 november (najaarsronde).

FSW Grassroots en Grass shoots - aanvraagformulier en voorwaarden [najaar 2019].pdf

De Grassroots subsidie in het kort

Wij hechten veel belang aan de kennis en visie van docenten op het onderwijs. Om die reden bent u vrij om een onderwerp te kiezen. Naast het voldoende innovatieve karakter worden er voorwaarden gesteld aan de uitvoerbaarheid, planning en het budget.

 • U kunt €1.000,- per cursus aanvragen
 • De deadline om uw voorstel in te dienen staat vast
 • Het project wordt uitgevoerd in een gespecificeerde periode binnen het huidige of volgende collegejaar
 • Het betreft projectgelden die eenmalig beschikbaar worden gesteld
 • Elk projectvoorstel vereist goedkeuring van uw onderwijsdirecteur, stem uw idee dus tijdig af
 • In kalenderjaar 2019 zijn er maximaal 10 Grassroots subsidies beschikbaar

Reeds toegekende Grassroots

Aanvrager Onderwerp
Ellen van Reuler Er worden video’s ontwikkeld waarin ouderejaars International Relations and Organisations studenten over hun ervaringen vertellen met het doen van onderzoek en nuttige tips geven aan studenten die de vakken Research Design en Data Analysis volgen. Door in de video’s verschillende studenten ‘informeel advies’ te laten geven wordt duidelijk dat het doen van onderzoek een proces is waarin diverse benaderingen tot een gedegen resultaat kunnen leiden.
Aanvrager Onderwerp Grassroots
Anja van der Voort Belangrijke kenniselementen uit de cursus Onderzoekspracticum worden met behulp van clips voorafgaand aan het college aangeboden. Tijdens contacturen is meer tijd voor verdieping en actieve werkvormen
Marian Hickendorff Studenten leren in het Oefenonderzoek Academische Pabo onderzoekbare vragen te formuleren op basis van vragen uit de schoolpraktijk. Daarvoor wordt een handleiding Vraagarticulatie in praktijk(gericht) onderzoek ontwikkeld
Aanvrager Onderwerp
Harold Nefs, Sarah Plukaard en Ruth Zandvliet Door van de M&T werkgroepen echte practica te maken leren studenten hoe dataverzameling en -analyse in de praktijk gaat maar vooral dat het ook leuk kan zijn
Carlijn Bergwerff Er worden interactieve 360°-filmpjes ontwikkeld van gesprekssituaties (virtual reality), waardoor studenten kunnen oefenen met het toepassen van gesprekstechnieken in complexe situaties uit het pedagogische werkveld
Marga Sikkema-de Jong & Elise Swart Met de mobiele EEG headset krijgen bachelor en master studenten hands-on onderzoekservaring met EEG data die op locatie kunnen worden verzameld
Aanvrager Onderwerp
Jan Jansen, Simone de Boer, Maike Lolkema en Warner Tjon Sie Fat Studenten gaan elkaars presentatie- en gesprekstechnieken door middel van video beoordelen om zo deze, en hun digitale, vaardigheden te verbeteren

Lenny Rosmalen &
Lotte van der Pol

Voor de cursus opvoedingsvoorlichting worden opvoedingsvraagstukken uit het werkveld verzameld. Vervolgens ontwikkelen studenten als opdracht evidence-based voorlichtingsmateriaal dat bruikbaar is voor de organisatie die het vraagstuk heeft aangeleverd
Pascal Haazebroek & Kerwin Olfers Om voor niet-Leidse instromers in de specialistische mastercursus ACP herhaling van kennis uit de bachelor  te voorkomen en om studenten voor te bereiden op de toegangstoets wordt kennis uit de bachelorcursus samengevat in een korte online cursus die studenten vooraf kunnen volgen
Aanvrager Onderwerp
Mark Westmoreland & Metje Postma Het maken van online tutorials over de methodologie en praktijk van visuele etnografie
Arnout Koornneef & Marloes van Moort Het ontwerpen van onderwijsapps door studenten onderwijskunde in samenwerking met begeleiders uit het werkveld
Rehka Ramlal Gezinsgesprekken met een kwetsbare jongere met acteurs verfilmen om studenten Forensische Gezinspedagogiek hun diagnostische vaardigheden te kunnen laten oefenen met een casus uit deze anders verborgen wereld
Niki Antypa & Anne Krause-Utz Live intervisie door de supervisor tijdens een cliënt-student gesprek via een privé chatbox
Fenna Poletiek & Bruno Bocanegra Het gebruik van virtual reality en 360-graden-foto's bij geheugenexperimenten
Aanvrager Onderwerp
Pascal Haazebroek Online training over hoe studenten zelf videoverslagen kunnen maken
Tom Louwers Kennisclips waarin opdrachten voor statistiek worden besproken, uitgewerkt in SPSS en beantwoord
Marga Sikkema-de Jong Kennisclips waarin de werking van een eyetracker wordt uitgelegd
Daisy Smeets Onderwijsvorm waarbij studenten tentamenvragen bedenken en andermans vragen als oefentoets beantwoorden
Aanvrager Onderwerp
Harrie Boelens Digitale zelftoetsing met feedback
Anouk Goemans Casestudies met praktijkprofessionals
Marleen Groeneveld Studenten data laten verzamelen, coderen en analyseren
Corinna Jentzsch Kennisclips en een multimedia-opdracht
Esther van Leeuwen & Fieke Harinck Kennisclips en peer-assessment opdrachten
Lotte van der Pol Kennisclips voor de training van docenten gesprekstechnieken
Metje Postma, Rosanne van den Berg & Mark Westmoreland Nieuwe onderwijsmethode voor visuele etnografie

De Grass shoots subsidie in het kort

Grass shoots projecten onderscheiden zich van Grassroots projecten met een uitgebreidere onderbouwing van 1) het effect op het studiesucces van studenten, 2) de kans dat de aanvragers het project succesvol kunnen afronden en 3) de schaal waarop het project wordt uitgevoerd.

 • U kunt €8.000,- per cursus aanvragen
 • De deadline is gelijk met die van de Grassroots
 • Projecten mogen in het gehele academisch jaar plaatsvinden
 • Het betreft projectgelden die eenmalig beschikbaar worden gesteld
 • Elk projectvoorstel vereist goedkeuring van uw onderwijsdirecteur, stem uw idee dus tijdig af
 • In kalenderjaar 2019 is er ten minste 1 Grass shoots subsidie beschikbaar

Reeds toegekende Grass shoots subsidies

Aanvrager Onderwerp
Ingrid Ligtermoet Het vernieuwde bachelorproject van Pedagogische Wetenschappen waarin studenten in groepsverband vragen uit het werkveld beantwoorden en verwerken in een adviesrapport vraagt om een ‘coachende’ niet-directieve begeleidingsstijl. Om docenten te bekwamen in deze nieuwe begeleidingsstijl worden workshops en een draaiboek ontwikkeld, gevolgd door begeleiding van ervaren coaches tijdens het proces. Docenten kunnen zo de benodigde ontwikkelingsgerichte mindset bij studenten optimaal stimuleren.

 

Aanvrager Onderwerp Grass shoots
Brenda van Coppenolle De SPSS opdrachten van alle statistiek cursussen van Politicologie worden grondig hervormd en beter op elkaar afgestemd. De inzet van kennisclips zorgt voor continuïteit tussen de grote aantallen werkgroepen. Het stelt studenten ook in staat in eigen tempo SPSS oefeningen uit te voeren en na te kijken. In de werkgroep is meer tijd voor individuele vragen of het maken van extra oefeningen
Marlies van der Meer, Evelien Wolthuis, Karin van der Hiele Er wordt een systematiek uitgewerkt voor het maken van online bridging modules voor entry exams van Psychologie masterspecialisaties. Door de content via adaptive release in verschillende scenario’s aan te bieden, aangepast aan het instroommoment en tempo van de individuele kandidaat, is een betere voorbereiding mogelijk op de toelatingstoets
Aanvrager Onderwerp
Joanne Mouthaan & Vivian Kraaij Met deze eLearning module trainen studenten hun vaardigheden voor online behandelen met het oog op een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt

Daisy Smeets

Studenten gaan zelf toetsvragen maken en vervolgens ‘taggen’ met de thema’s die in de vragen aan bod komen. Hierdoor krijgen studenten op een activerende manier inzicht in de samenhang tussen de colleges
Mark Westmoreland, Metje Postma & Silke van Diemen Door op nieuwe manieren en vaker gebruik te maken van flipped classrooms is er meer tijd in de cursussen visual ethnography voor hands-on training, individuele feedback en groepsdiscussie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie