Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek doceren

Het geven van onderwijs op een universiteit houdt niet alleen in dat u studenten de lesstof overbrengt, u moet studenten ook leren onderzoeken.

De verwevenheid van onderwijs en onderzoek is belangrijk. Studenten leren het beste onderzoek te doen door het zelf te doen of betrokken te zijn bij een lopend onderzoek. Verweven van onderzoek en onderwijs is niet alleen van belang om betere onderzoekers op te leiden. Door het doen van onderzoek leren studenten belangrijke vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen, gegevens analyseren, en ethische vraagstukken beantwoorden. Lees de visie van de League of European Research Universities (LERU) over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs.

Informatievaardighedentraining

Wilt u studenten beter voorbereiden op een onderzoek? De Universiteitsbibliotheek biedt gratis een aantal cursussen informatievaardigheden aan. Studenten kunnen hier zelf leren hoe ze bronnen kunnen beoordelen, plagiaat kunnen voorkomen of hoe ze literatuur kunnen zoeken.

Onderzoeksoftware

Voor uw onderzoek en onderwijs kunt u via de Universiteit Leiden gebruik maken van de volgende onderzoeksoftware.

Advies

Heeft u een idee over hoe u uw studenten kunt leren onderzoeken? Uw ICTO-coördinator kan met u meedenken over de mogelijkheden die uw faculteit biedt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie