Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek doceren

Het geven van onderwijs op een universiteit houdt niet alleen in dat u studenten de lesstof overbrengt; u moet studenten ook leren onderzoeken.

De verwevenheid van onderwijs en onderzoek is belangrijk. Studenten leren het beste om onderzoek te doen door het zelf te doen of betrokken te zijn bij een lopend onderzoek. Zij leren belangrijke vaardigheden als kritisch denken, problemen oplossen, gegevens analyseren en ethische vraagstukken beantwoorden.

Lees de visie van de League of European Research Universities (LERU) over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs.

Informatievaardighedentraining

Wilt u studenten beter voorbereiden op een onderzoek? De Universiteitsbibliotheek biedt een aantal cursussen informatievaardigheden gratis aan. Studenten leren zelf hoe ze bronnen beoordelen, plagiaat voorkomen of hoe ze literatuur zoeken.

Onderzoeksoftware

Via de universiteit kunt u met verschillende soorten onderzoeksoftware werken.

Advies

Heeft u een idee over hoe u uw studenten nog beter leert onderzoeken? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.