Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Met toetsen en beoordelen krijgt u inzicht in het niveau van studenten. Bekijk welke ICT-middelen handig kunnen zijn bij de verschillende manieren van beoordelen.

Manieren van toetsen en beoordelen

Er zijn grofweg drie manieren van beoordelen of toetsen.

  • Formatief: studenten oefenenen en u geeft ze feedback in dit proces
  • Summatief: u geeft een cijfer voor de prestaties van studenten
  • Diagnostisch: u kijkt of studenten hun leerproces kunnen structureren of u stimuleert zelfstudie

Formatief digitaal toetsen

Bij formatief digitaal toetsen gaat het om het oefenen met studiematerialen. Vaak gebruiken docenten hier een meerkeuzetoets voor, met feedback per antwoordmogelijkheid.

Het studiemateriaal bestaat naast tekst vaak uit audio- en videofragmenten. U kunt de behaalde scores van uw studenten meewegen in een eindcijfer of als voorwaarde gebruiken om een vak af te sluiten.

Zoekt u tools om u te helpen bij het formatief toetsen? Bekijk de pagina's in Blackboard:

  • Tests
  • Surveys (anonieme enquêtes)
  • Pools (vragenbanken)

Faculteiten experimenteren momenteel met specialistische toetssoftware. Heeft u vragen over digitaal toetsen? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Summatief digitaal toetsen

De universiteit bekijkt op dit moment hoe u  summatief digitaal kunt toetsen. Een alternatief is toetsen via print & scan. U print dan uit een digitale vragenbank een toets voor uw studenten. Zij vullen de toets op papier in en u scant de antwoordbladen in. Het systeem kijkt de antwoordbladen dan automatisch worden na.

Wilt u meer weten over print & scan? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Online nakijken

Met online nakijken beoordeelt u de werkstukken van studenten snel en effectief. U geeft een beoordeling in cijfers, maar u kunt ook labels en markeringen gebruiken. Die 'hangt' u dan aan een passage uit ingetypte of gesproken commentaarteksten.

U kunt ook een ‘rubric’ gebruiken. Dat is een beoordelingsmatrix waarmee u een student genuanceerder beoordeelt op bijvoorbeeld argumentatie, stijl, taal en bibliografie.

Op zoek naar een tool om online na te kijken? Gebruik GradeMark, dat beschikbaar is in Blackboard als Turnitin Assignment.

Heeft u vragen over GradeMark of online nakijken? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Peer review

Peer review is een manier van toetsen waarbij studenten elkaars werk beoordelen. Soms gebruiken ze hier criteria van de docent voor. De eindversie van een werkstuk is daardoor vaak van een hoger niveau. Meer informatie over peer review leest u bij Samenwerkend leren >>

Controleren op plagiaat

Als u het werk van uw studenten beoordeelt, is het noodzakelijk dat u controleert op plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectuele eigendom van een ander. De universiteit beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp en heeft daarom een aantal richtlijnen gemaakt.

Welke tool helpt u bij het controleren van ingeleverde werkstukken op plagiaat? De universiteit gebruikt Turnitin, dat beschikbaar is via Blackboard als Turnitin Assignment.

Heeft u vragen over het controleren op plagiaat? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Hulp bij toetsen en beoordelen?

Medewerkers van het ICLON kunnen u helpen met uw vragen over toetsing, het maken van goede toetsvragen, het werken met toetsmatrijzen en het interpreteren van statistische gegevens na afloop van een toets. Ook hebben zij hier instructies van. Meer informatie vindt u onder Workshops en trainingen >>

Formatief digitaal toetsen

De faculteit Geesteswetenschappen is gestart met een pilot op het gebied van formatief toetsen ten behoeve van zelfstudie. Onder andere op het gebied van taalverwervingsonderwijs is er behoefte aan een voorziening waarmee studenten intensief kunnen oefenen. Hiervoor gebruiken we het programma Remindo Toets. Dit programma wordt via Blackboard ontsloten. Een ander programma voor zelfstudie in het taalonderwijs is Ellips, waarmee semi-adaptieve toetsreeksen kunnen worden aangeboden voor diverse talen. Beide programma’s hebben meer mogelijkheden dan de basisvoorzieningen in Blackboard (zie de Blackboard handleidingen over de “Test manager” en “Pool Manager”). Met het programma EasyGenerator kan content (kennisclip, tekst enz.) worden aangemaakt en worden voorzien van een of meer begripsvragen; met het programma Edpuzzle is het bovendien mogelijk om het filmpje alleen verder te laten gaan als de vraag juist is beantwoord, handig als luisteroefening of uitlegvideo.

Online nakijken, Peer review en Controleren op plagiaat

Zie in de sectie handleidingen 

  • de handleiding “Reviewing Turnitin Assigments (GradeMark) over online nakijken met Turnitin’s GradeMark,
  • de handleiding “Rubrics for Grading” over rubrics (beoordelingsmatrices),
  • de handleiding “Peer Reviewing Turnitin Assignments” over peer review met Turnitin’s  PeerMark en
  • de handleiding “Turnitin (Assignments) for anti-plagiarism” over controleren op plagiaat met Turnitin’s Originality Check.

Met de handleiding “How to Scan Student’s Papers for Plagiarism with Turnitin” kunt u als docent zelf papers van studenten uploaden naar Turnitin.

Hulp bij toetsen en beoordelen?

Informatie over het opstellen en beoordelen van toetsen in het algemeen vindt u in de Handreiking Tips bij Toetsen (in English). Neem voor al uw vragen over toetsen en beoordelen contact op met een van de ICT- en Onderwijscoördinatoren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie