Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Met toetsen en beoordelen krijgt u inzicht in het niveau van studenten. Bekijk welke ICT-middelen handig kunnen zijn bij de verschillende manieren van beoordelen.

Manieren van toetsen en beoordelen

Er zijn grofweg drie manieren van beoordelen of toetsen.

  • Formatief: studenten oefenenen en u geeft ze feedback in dit proces
  • Summatief: u geeft een cijfer voor de prestaties van studenten
  • Diagnostisch: u kijkt of studenten hun leerproces kunnen structureren of u stimuleert zelfstudie

Formatief digitaal toetsen

Bij formatief digitaal toetsen gaat het om het oefenen met studiematerialen. Vaak gebruiken docenten hier een meerkeuzetoets voor, met feedback per antwoordmogelijkheid.

Het studiemateriaal bestaat naast tekst vaak uit audio- en videofragmenten. U kunt de behaalde scores van uw studenten meewegen in een eindcijfer of als voorwaarde gebruiken om een vak af te sluiten.

Zoekt u tools om u te helpen bij het formatief toetsen? Bekijk de pagina's in Blackboard:

  • Tests
  • Surveys (anonieme enquêtes)
  • Pools (vragenbanken)

Faculteiten experimenteren momenteel met specialistische toetssoftware. Heeft u vragen over digitaal toetsen? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Summatief digitaal toetsen

De universiteit bekijkt op dit moment hoe u  summatief digitaal kunt toetsen. Een alternatief is toetsen via print & scan. U print dan uit een digitale vragenbank een toets voor uw studenten. Zij vullen de toets op papier in en u scant de antwoordbladen in. Het systeem kijkt de antwoordbladen dan automatisch worden na.

Wilt u meer weten over print & scan? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Online nakijken

Met online nakijken beoordeelt u de werkstukken van studenten snel en effectief. U geeft een beoordeling in cijfers, maar u kunt ook labels en markeringen gebruiken. Die 'hangt' u dan aan een passage uit ingetypte of gesproken commentaarteksten.

U kunt ook een ‘rubric’ gebruiken. Dat is een beoordelingsmatrix waarmee u een student genuanceerder beoordeelt op bijvoorbeeld argumentatie, stijl, taal en bibliografie.

Op zoek naar een tool om online na te kijken? Gebruik GradeMark, dat beschikbaar is in Blackboard als Turnitin Assignment.

Heeft u vragen over GradeMark of online nakijken? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Peer review

Peer review is een manier van toetsen waarbij studenten elkaars werk beoordelen. Soms gebruiken ze hier criteria van de docent voor. De eindversie van een werkstuk is daardoor vaak van een hoger niveau. Meer informatie over peer review leest u bij Samenwerkend leren >>

Controleren op plagiaat

Als u het werk van uw studenten beoordeelt, is het noodzakelijk dat u controleert op plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectuele eigendom van een ander. De universiteit beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp en heeft daarom een aantal richtlijnen gemaakt.

Welke tool helpt u bij het controleren van ingeleverde werkstukken op plagiaat? De universiteit gebruikt Turnitin, dat beschikbaar is via Blackboard als Turnitin Assignment.

Heeft u vragen over het controleren op plagiaat? Neem contact op met uw ICT- en Onderwijscoördinator >>

Hulp bij toetsen en beoordelen?

Medewerkers van het ICLON kunnen u helpen met uw vragen over toetsing, het maken van goede toetsvragen, het werken met toetsmatrijzen en het interpreteren van statistische gegevens na afloop van een toets. Ook hebben zij hier instructies van. Meer informatie vindt u onder Workshops en trainingen >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.