Universiteit Leiden

nl en

Weblectures

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die achteraf online bekeken kan worden. Een opname bestaat uit een combinatie van camerabeeld, Powerpoint- of Prezi-slides en geluid. Het uitgangspunt binnen de Universiteit Leiden is dat weblectures enkel als naslagwerk dienen en alleen bestemd zijn voor studenten van het betreffende vak.

Het maken van een weblecture

Weblectures geven studenten de mogelijkheid om (delen van) colleges in eigen tempo terug te kijken. Dat heeft voordelen voor studenten, maar kan ook inefficiënt studiegedrag uitlokken. Wilt u een weblecture op een goede manier inzetten voor uw colleges? Volg dan de onderstaande richtlijnen. Neem voor het maken van korte kennisclips of als u geïnteresseerd bent in een flipped classroom model contact op met uw ICTO-coördinator.

  1. Bedenk of en hoe weblectures uw colleges kunnen ondersteunen. U beslist zelf wanneer en voor hoelang de weblectures beschikbaar worden gesteld voor zover dit niet strijdig is met de onderwijs- en examenreglementen.
  2. Zorg voor een veilige leeromgeving door bewust na te denken of u alle, enkele of geen colleges op wilt nemen. Het opnemen van colleges kan studenten ontmoedigen om vragen te stellen of persoonlijke verhalen te vertellen. Informeer studenten er van tevoren over als er opnames gemaakt worden en geef aan hoe u deze beschikbaar stelt.
  3. Houd er rekening mee dat interactieve elementen van hoorcolleges mogelijk niet goed overkomen in weblectures of beter kunnen worden verwijderd uit de opnames. Denk hierbij bijvoorbeeld aan direct oefenen met de stof bij een cursus onderzoekmethoden of actieve werkvormen zoals debat of peer instruction. Voor de duidelijkheid van de opnames is het te adviseren vragen uit de zaal te herhalen. Houd er tenslotte rekening mee dat wat wordt aangewezen met een (laser)pointer doorgaans niet zichtbaar is op een opname.
  4. Leg studenten uit hoe zij efficiënt kunnen studeren met weblectures. Onderzoek naar het gebruik van weblectures laat meestal een positief effect zien op studenttevredenheid, maar er is geen duidelijk verband met studiesucces. Dit zou verklaard kunnen worden door een inefficiënte studiemethode onder een deel van de studenten.
  5. Houd bij de inzet van weblectures rekening met auteursrechten. Weblectures waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt gebruikt vallen onder de overeenkomst met Stichting PRO, hierdoor zijn de maxima voor de lengte van een overname en het aantal afbeeldingen en figuren die voor teksten gelden ook van toepassing op weblectures. Zie Auteursrecht voor docenten voor meer informatie of neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt van de UB.

De voorzieningen voor het maken van weblectures en de aanvraagprocedure kunnen per faculteit verschillen. Onder uw facultaire tab vindt u meer informatie over de weblecture-voorzieningen binnen uw faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie