Universiteit Leiden

nl en

Weblectures

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die online bekeken kan worden. De opname wordt automatisch gekoppeld aan de bijbehorende PowerPoint of Prezi presentatie.

Het maken van een weblecture

Als docent hoeft u niets te doen voor het maken van een weblecture. De weblecturecoördinator zorgt ervoor dat de opname wordt gestart en gestopt en stuurt u een link waarmee u de weblecture beschikbaar kunt stellen. Via de weblecturecoördinator kunt u de opname eventueel ook laten bewerken. Bijvoorbeeld om een verspreking eruit te laten knippen. U kunt er als docent voor kiezen om een weblecture beperkt open te stellen of niet vrij te geven. Studenten kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan een weblecture.

Weblectures open aanbieden

De docent en/of opleiding kunnen er zelf voor kiezen voor wie ze de weblecture beschikbaar maken. In de meeste gevallen is de weblecture alleen zichtbaar voor studenten via bijvoorbeeld Blackboard. Wilt u een weblecture open aanbieden? Bijvoorbeeld voor het genereren van exposure voor uw opleiding of om feedback te krijgen? Neem dan contact op met uw weblecturecoördinator voor de mogelijkheden.

Voorzieningen voor weblectures

Vrijwel alle grote collegezalen van de Universiteit Leiden zijn inmiddels uitgerust met vaste apparatuur voor opnames van weblectures. Het is wel verstandig om een weblecture tijdig te reserveren. Bij enkele faculteiten is het ook mogelijk om op een andere locatie weblectures te laten maken. Informeer bij uw weblecturecoördinator naar de mogelijkheden. Via uw weblecturecoördinator kunt u ook opvragen hoe vaak uw weblecture bekeken is.

Voorzieningen voor weblectures

De afdeling SOLO van het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor de weblectures dienstverlening van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Een overzicht van alle zalen van de Universiteit Leiden die uitgerust zijn met vaste apparatuur voor opnames van weblectures.

Binnen het Pieter de la Courtgebouw is het met behulp van een mobiele opname-set mogelijk om ook in de zalen zonder vaste opnameapparatuur weblectures te laten maken (op basis van beschikbaarheid en capaciteit). Het is verstandig om een weblecture tijdig aan te vragen via het aanvraagformulier

Het maken van een weblecture

Als docent hoeft u (na het aanvragen) niets te doen voor het maken van een weblecture. Het is wel belangrijk dat u goed gebruik maakt van de microfoon tijdens het college en vragen vanuit de zaal herhaalt voor u ze beantwoordt. Bij gebruik van een Apple MacBook is het voor het goed doorkomen van de slides op de opname van belang dat u de laptop aansluit via VGA, niet via HDMI. SOLO zorgt ervoor dat de opname wordt gestart en gestopt en volgens de afspraken beschikbaar wordt gesteld. U kunt de opname eventueel ook laten bewerken, bijvoorbeeld om een verspreking of privacygevoelige informatie eruit te laten knippen. Het is ook mogelijk op te vragen hoe vaak uw weblecture bekeken is.

Weblectures open aanbieden

In de meeste gevallen is een weblecture alleen bestemd voor studenten van het betreffende vak. De weblecture is dan afgeschermd met ULCN en alleen zichtbaar voor studenten via Blackboard. Wilt u een weblecture open aanbieden, bijvoorbeeld voor het genereren van exposure voor uw opleiding of om feedback te krijgen? Zorg ervoor dat dit intern goed is afgestemd en dat er toestemming voor verleend is door de opgenomen personen (zowel in beeld als geluid). Houd er daarnaast rekening mee dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal beperkter is toegestaan wanneer een weblecture open wordt aangeboden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie