Universiteit Leiden

nl en

Weblectures

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die achteraf online bekeken kan worden. Wilt u een weblecture maken? Lees dan verder.

Wat is een weblecture?

Een weblecture-opname bestaat uit een combinatie van camerabeeld, Powerpoint- of Prezi-slides en geluid. Het uitgangspunt binnen de Universiteit Leiden is dat weblectures enkel als naslagwerk dienen en alleen bestemd zijn voor studenten van het betreffende vak.

Richtlijnen weblecture

Weblectures geven studenten de mogelijkheid om (delen van) colleges in eigen tempo terug te kijken. Dat heeft voordelen voor studenten, maar kan ook inefficiënt studiegedrag uitlokken. Wilt u een weblecture op een goede manier inzetten voor uw colleges? De richtlijnen hieronder helpen u daarbij.

  • Bedenk of en hoe weblectures uw colleges kunnen ondersteunen. U beslist zelf wanneer en voor hoelang de weblectures beschikbaar zijn (let wel op de onderwijs- en examenreglementen).
  • Zorg voor een veilige leeromgeving. Bedenk of u alle, enkele of geen colleges op wilt nemen. Studenten stellen sommige vragen misschien niet omdat zij worden gefilmd. Vertel uw studenten dat u opnames maakt, voor welk doel en op welke digitale locatie: een weblecture op Blackboard. 
  • Bedenk dat interactieve elementen van hoorcolleges misschien niet goed overkomen in weblectures. Bijvoorbeeld als u tijdens de les samen met studenten oefent met de onderzoeksstof of een debat houdt. Voor de duidelijkheid van de opnames kunt u dan de vragen uit de zaal herhalen. Houd er verder rekening mee dat een (laser)pointer vaak niet zichtbaar is op een digitale opname.
  • Leg studenten uit hoe zij efficiënt studeren met weblectures. Deze manier van leren heeft vaak een positief effect op de studenttevredenheid, maar er is geen duidelijk verband met studiesucces. Dit zou kunnen komen door een inefficiënte studiemethode onder een deel van de studenten.
  • Houd bij de inzet van weblectures rekening met auteursrechten. Zie Auteursrecht voor docenten voor meer informatie of neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt van de UB.

Weblecture zelf maken

Benieuwd naar de tools die uw faculteit heeft om een weblecture te maken? Neem contact op met uw ICT- & Onderwijs-coördinator >>

Andere soorten video en audio

Naast weblectures kunt u ook andere soorten video of audio maken om uw colleges te ondersteunen. Voorbeelden zijn kennisclips, podcasts of vodcasts. Bekijk de mogelijkheden van video en audio in de Videotoolkit >>

Voorzieningen voor weblectures

De afdeling SOLO van het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor de weblectures dienstverlening van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Een overzicht van alle zalen van de Universiteit Leiden die uitgerust zijn met vaste apparatuur voor opnames van weblectures.

Binnen het Pieter de la Courtgebouw is het met behulp van een mobiele opname-set mogelijk om ook in de zalen zonder vaste opnameapparatuur weblectures te laten maken (op basis van beschikbaarheid en capaciteit). Het is verstandig om een weblecture tijdig aan te vragen via het aanvraagformulier

Het maken van een weblecture

Als docent hoeft u (na het aanvragen) niets te doen voor het maken van een weblecture. Het is wel belangrijk dat u goed gebruik maakt van de microfoon tijdens het college en vragen vanuit de zaal herhaalt voor u ze beantwoordt. Bij gebruik van een Apple MacBook is het voor het goed doorkomen van de slides op de opname van belang dat u de laptop aansluit via VGA, niet via HDMI. SOLO zorgt ervoor dat de opname wordt gestart en gestopt en volgens de afspraken beschikbaar wordt gesteld. U kunt de opname eventueel ook laten bewerken, bijvoorbeeld om een verspreking of privacygevoelige informatie eruit te laten knippen. Het is ook mogelijk op te vragen hoe vaak uw weblecture bekeken is.

Weblectures open aanbieden

In de meeste gevallen is een weblecture alleen bestemd voor studenten van het betreffende vak. De weblecture is dan afgeschermd met ULCN en alleen zichtbaar voor studenten via Blackboard. Wilt u een weblecture open aanbieden, bijvoorbeeld voor het genereren van exposure voor uw opleiding of om feedback te krijgen? Zorg ervoor dat dit intern goed is afgestemd en dat er toestemming voor verleend is door de opgenomen personen (zowel in beeld als geluid). Houd er daarnaast rekening mee dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal beperkter is toegestaan wanneer een weblecture open wordt aangeboden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.