Universiteit Leiden

nl en

Weblectures

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die achteraf online bekeken kan worden. Wilt u een weblecture maken? Lees dan verder.

Wat is een weblecture?

Een weblecture-opname bestaat uit een combinatie van camerabeeld, Powerpoint- of Prezi-slides en geluid. Het uitgangspunt binnen de Universiteit Leiden is dat weblectures enkel als naslagwerk dienen en alleen bestemd zijn voor studenten van het betreffende vak.

Richtlijnen weblecture

Weblectures geven studenten de mogelijkheid om (delen van) colleges in eigen tempo terug te kijken. Dat heeft voordelen voor studenten, maar kan ook inefficiënt studiegedrag uitlokken. Wilt u een weblecture op een goede manier inzetten voor uw colleges? De richtlijnen hieronder helpen u daarbij.

  • Bedenk of en hoe weblectures uw colleges kunnen ondersteunen. U beslist zelf wanneer en voor hoelang de weblectures beschikbaar zijn (let wel op de onderwijs- en examenreglementen).
  • Zorg voor een veilige leeromgeving. Bedenk of u alle, enkele of geen colleges op wilt nemen. Studenten stellen sommige vragen misschien niet omdat zij worden gefilmd. Vertel uw studenten dat u opnames maakt, voor welk doel en op welke digitale locatie: een weblecture op Blackboard. 
  • Bedenk dat interactieve elementen van hoorcolleges misschien niet goed overkomen in weblectures. Bijvoorbeeld als u tijdens de les samen met studenten oefent met de onderzoeksstof of een debat houdt. Voor de duidelijkheid van de opnames kunt u dan de vragen uit de zaal herhalen. Houd er verder rekening mee dat een (laser)pointer vaak niet zichtbaar is op een digitale opname.
  • Leg studenten uit hoe zij efficiënt studeren met weblectures. Deze manier van leren heeft vaak een positief effect op de studenttevredenheid, maar er is geen duidelijk verband met studiesucces. Dit zou kunnen komen door een inefficiënte studiemethode onder een deel van de studenten.
  • Houd bij de inzet van weblectures rekening met auteursrechten. Zie Auteursrecht voor docenten voor meer informatie of neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt van de UB.

Weblecture zelf maken

Benieuwd naar de tools die uw faculteit heeft om een weblecture te maken? Neem contact op met uw ICT- & Onderwijs-coördinator >>

Andere soorten video en audio

Naast weblectures kunt u ook andere soorten video of audio maken om uw colleges te ondersteunen. Voorbeelden zijn kennisclips, podcasts of vodcasts. Bekijk de mogelijkheden van video en audio in de Videotoolkit >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.