Universiteit Leiden

nl en

Weblectures en livestreams

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die achteraf online bekeken kan worden. Wil je een weblecture maken? Lees dan verder.

Wat is een weblecture?

Een weblecture-opname bestaat uit een combinatie van camerabeeld, Powerpoint- of Prezi-slides en geluid. Het uitgangspunt binnen de Universiteit Leiden is dat weblectures enkel als naslagwerk dienen en alleen bestemd zijn voor studenten van het betreffende vak.

Richtlijnen weblecture

Weblectures geven studenten de mogelijkheid om (delen van) colleges in eigen tempo terug te kijken. Dat heeft voordelen voor studenten, maar kan ook inefficiënt studiegedrag uitlokken. Wil je een weblecture op een goede manier inzetten voor je colleges? De richtlijnen hieronder helpen je daarbij.

  • Bedenk of en hoe weblectures je colleges kunnen ondersteunen. Je beslist zelf wanneer en voor hoelang de weblectures beschikbaar zijn (let wel op de onderwijs- en examenreglementen).
  • Zorg voor een veilige leeromgeving. Bedenk of je alle, enkele of geen colleges op wilt nemen. Studenten stellen sommige vragen misschien niet omdat zij worden gefilmd. Vertel je studenten dat je opnames maakt, voor welk doel en op welke digitale locatie: een weblecture op Brightspace. 
  • Bedenk dat interactieve elementen van hoorcolleges misschien niet goed overkomen in weblectures. Bijvoorbeeld als je tijdens de les samen met studenten oefent met de onderzoeksstof of een debat houdt. Voor de duidelijkheid van de opnames kun je dan de vragen uit de zaal herhalen. Houd er verder rekening mee dat een (laser)pointer vaak niet zichtbaar is op een digitale opname.
  • Leg studenten uit hoe zij efficiënt studeren met weblectures. Deze manier van leren heeft vaak een positief effect op de studenttevredenheid, maar er is geen duidelijk verband met studiesucces. Dit zou kunnen komen door een inefficiënte studiemethode onder een deel van de studenten.
  • Houd bij de inzet van weblectures rekening met auteursrechten. Bekijk deze pagina voor meer informatie. Of neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt via auteursrecht@library.leidenuniv.nl

Weblecture zelf maken

Benieuwd naar de tools die jouw faculteit heeft om een weblecture te maken? Neem contact op met je ICT- & Onderwijs-coördinator >>

Andere soorten video en audio

Naast weblectures kun je ook andere soorten video of audio maken om je colleges te ondersteunen. Voorbeelden zijn kennisclips, podcasts of vodcasts. Bekijk de mogelijkheden van video en audio in de Videotoolkit >>

Mediasite

Wil je een weblecture maken? Mediasite is een handige tool. Mediasite kan naast opnames maken ook hoorcolleges livestreamen (met een vertraging van 30-60 seconden) zodat studenten ze thuis of in een andere collegezaal kunnen bekijken. Met de optie Q&A kunnen studenten vragen insturen die alleen een moderator of docent kan bekijken.

Wil je Mediasite gebruiken, dan kan dat alleen in collegezalen met vaste Mediasite apparatuur. Je moet vantevoren reserveren, neem daarvoor contact op met de facultaire support. Op de teaching support portal vind je meer informatie en handleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.