Universiteit Leiden

nl en

Zelfstudie

Door studenten aan te zetten tot zelfstudie kunt u er als docent voor zorgen dat studenten ook buiten de contactmomenten actief met de lesstof bezig zijn. Er zijn verschillende online tools beschikbaar om zelfstudie te stimuleren.

Formatief digitaal toetsen

Voor leerstof die met name verworven wordt door veel praktische oefening kunnen formatieve oefentoetsen met feedback worden ingezet. Dergelijke toetsen kunnen onbeperkt vaak worden gemaakt door studenten. Afhankelijk van het gebruikte toetssysteem kunnen deze toetsen adaptief zijn. Bij een adaptieve toets bevat iedere opeenvolgende sessie vragen die zijn geselecteerd op basis van de prestaties van de student. Heeft u vragen over formatief toetsen? Neem dan contact op met uw ICT en Onderwijscoördinator.

Weblectures en kennisclips

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die online bekeken kan worden. De opname wordt automatisch gekoppeld aan de bijbehorende PowerPoint of Prezi presentatie. Studenten kunnen gemiste colleges inhalen via een weblecture of moeilijke onderwerpen voor het tentamen nog eens bekijken.

In plaats van een het opnemen van een heel college kunt u ook een kennisclip maken. Een kennisclip is een video-opname van een docent die in maximaal 10 minuten een onderwerp toelicht.

Heeft u hulp nodig of vragen over het opnemen van weblectures of kennisclips? Neem dan contact op met uw videocoördinator.

Interactieve video's

Er zijn verschillende mogelijkheden als u een interactieve video wilt maken. Zo zijn er apps waarmee u uw eigen scherm kunt opnemen. U kunt vervolgens uw opgenomen presentatie verrijken met afbeeldingen, video's en geschreven teksten invoegen en daaroverheen handmatig aantekeningen maken.

Er zijn ook tools waarmee u uw video's kunt bewerken. U kunt de video inkorten, van audiocommentaar voorzien of vragen toevoegen. U kunt op deze manier uw video inzetten als luisteroefening of uitlegvideo.

Het is ook mogelijk om met een screencasttool als Screen-o-matic uw eigen scherm en alle handelingen die u uitvoert op te nemen (een screencast). U kunt zo bijvoorbeeld een screencast maken van uw PowerPoint-presentatie. Door er audio, video en commentaartekst aan toevoegen kunt u een kennisclip maken.

Heeft u hulp nodig of vragen over het opnemen van interactieve video's? Neem dan contact op met uw ICT en Onderwijscoördinator.

Animaties

Animaties kunnen helpen om studenten de stof beter te laten begrijpen en makkelijker te laten onthouden. Er zijn tools beschikbaar waarmee u ook zonder grafische achtergrond vrij makkelijk zelf animaties maken. Heeft u hulp nodig of vragen over het maken van animaties? Neem dan contact op met uw ICT en Onderwijscoördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie