Universiteit Leiden

nl en

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma, een innovatieprogramma voor WO en HBO, stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het maakt jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk. De overheid wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen.

Beurzen

Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Het Comeniusprogramma biedt de volgende beurzen aan:

Teaching Fellows
Het Comenius Teaching Fellow programma is bedoeld voor beginnende onderwijsvernieuwers.

 • U heeft minstens twee jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs en een aanstelling van minstens 0,5 fte.
 • Uw project heeft als doel innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel
 • Teaching Fellows ontvangen EUR 50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden
 • Er is geen selectie vooraf, maar als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de centrale coördinator van SAZ.

Senior Fellows
Het Comenius Senior Fellow programma is bedoeld voor senior onderwijsvernieuwers.

 • U heeft tenminste vijf jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs, een aanstelling van minstens 0,5 fte en u toont ambitie op het gebied van (onderwijskundig) leiderschap en/of in het ontwikkelen en onderzoeken van onderwijs voor het eigen vakgebied of aandachtsgebied.
 • Het doel van uw project is innovatie binnen uw faculteit of grote opleiding. Per faculteit mag één voorstel worden ingediend.
 • Senior Fellows ontvangen EUR 100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden.
 • Bent u geïnteresseerd? Meld u dan bij uw faculteitsbestuur en bij de centrale coördinator van SAZ. Selectie vindt plaats binnen de faculteit.

Leadership Fellows
Het Comenius Leadership Fellow programma is bedoeld voor onderwijsvernieuwers die toonaangevend zijn.

 • U hebt tenminste zeven jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs, een aanstelling van minstens 0,5 fte en bezet een coördinerende en/of bestuurlijke functie en kan vanuit deze positie, of door de samenstelling van het team waarbinnen u werkt de innovatie doorvoeren over de gehele reikwijdte van het voorgestelde project.
 • Het doel van uw project is innovatie gericht op één of meerdere faculteiten of een instelling. Per instelling mag één voorstel worden ingediend. Een aanvraag moet aansluiten bij de onderwijsvisie van de universiteit.
 • Leadership fellows ontvangen EUR 250.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden.
 • De vice-rector selecteert het voorstel, samen met de portefeuillehouders onderwijs. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de centrale coördinator van SAZ. 

NB: De Universiteit Leiden kan voor de Leadership Fellows in de ronde van 2020 helaas géén aanvraag indienen, omdat de universiteit in de afgelopen ronde hiervoor een beurs toegekend heeft gekregen (voor de Teaching en Senior Fellows bestaat deze beperking niet). Wilt u meer weten over het Leadership programma voor de ronde van 2021? Neem dan contact op met de centrale coördinator van SAZ.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het NRO organiseert in juni en juli voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende locaties in Nederland, voor docenten die overwegen een aanvraag in te dienen voor de volgende subsidieronde. Een van die sessies is in Den Haag. Naast procedurele informatie komen ook de ervaringen van laureaten aan bod. Alle data en de aanmeldformulieren zijn te vinden op de website van het NRO.

U kunt daarnaast een voorlichtingsbijeenkomst van de Universiteit Leiden bijwonen, in Leiden. Meer informatie daarover volgt in de loop van juni.

Meer weten of voorstel indienen?

De universiteit Leiden begeleidt docenten bij het opstellen van hun innovatievoorstel. Wilt u meer weten over de procedure of een voorstel indienen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de subsidieadviseur of de centrale coördinator bij SAZ.

Neem contact op

Thema's 2020

Thema 1: Inclusief onderwijs.
Het project heeft als doel iedere student zich thuis te laten voelen binnen zijn of haar onderwijsomgeving.

Thema 2: Bildung / Identiteitsvorming.
Binnen dit project staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de individuele student centraal. 

Thema 3: Verbinding met de samenleving.
Projecten doorbreken de muren tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsinstelling en maatschappij én tussen verschillende onderwijssectoren.

Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten.
Projecten sluiten aan bij de onderwerpen en ambities die genoemd worden in de Agenda voor Hoger Onderwijs 2015-2025

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie