Universiteit Leiden

nl en

Programma Onderwijsvernieuwing

Docenten, studenten en onderzoekers werken samen aan het vernieuwen van de inhoud én de methodes in het onderwijs. Zowel voor de bachelor- als masterfase.

Ambities programma onderwijsvernieuwing

Continue vernieuwing van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt binnen de Universiteit Leiden. In het eerste kwartaal van 2017 is daarom het programma onderwijsvernieuwing gestart.

Het programma is opgezet om de acht ambities uit de onderwijsvisie in de komende jaren uit te voeren:

 • invoeren van onderzoekend leren in alle opleidingen
 • organiseren en opzetten van kleine learning communities waar studenten actief aan deelnemen (activerend onderwijs)
 • keuzes in leerroutes bieden zodat de student de studieloopbaan aan kan passen aan zijn/haar doelen
 • meer aandacht voor vakonhafhankelijke vaardigheden (transferable skills), die de student het liefst in de gehele opleiding traint
 • studenten en docenten beter inzicht geven in de arbeidsmarkt
 • studenten en docenten beter inzicht geven in de samenleving
 • studenten en docenten beter inzicht geven in de technologische ontwikkelingen in het onderwijs en in het onderwijsaanbod (digital learning)
 • studenten en docenten beter inzicht geven in internationale samenwerkingen en diversiteit

Deelprogramma’s onderwijsvernieuwing

Er zijn zes deelprogramma’s binnen het programma onderwijsvernieuwing. Sommigen worden nog ontwikkeld, anderen zijn in uitvoering:

 • Didactische innovatie (in ontwikkeling)

  Richt zich op het invoeren van onderzoekend leren, in combinatie met activerend leren, het ontwikkelen van academische en transferable skills en het versterken van de binding met de samenleving. Daarbij gebruiken docenten en studenten digitale methoden. Neem voor meer informatie contact op met Marcel Vooijs.
 • Digital learning (in ontwikkeling)

  Richt zich op het bevorderen van digital learning. De universiteit onderzoekt nieuwe methoden van active en blended learning, en deelname aan extern digitaal keuzeonderwijs. Neem voor meer informatie contact op met Marja Verstelle.
 • Internationale en diverse leeromgeving (in ontwikkeling)

  Richt zich op het verbeteren en ondersteunen van het onderwijs in de international classrooms. Neem voor meer informatie contact op met Melissa Koops.
 • Arbeidsmarktoriëntatie (in uitvoering)

  Richt zich op op het versterken van de connectie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. En daarom ook op het aanleren van transferable skills. Neem voor meer informatie contact op met Tanja Bos.
 • Diversiteit in het onderwijs (in uitvoering)

  Richt zich op het versterken van de diverse leeromgeving en op het maken van voorwaarden om het studiesucces van studenten (ongeacht achtergrond) te bevorderen. Neem voor meer informatie contact op met Aya Ezawa.
 • Keuzemogelijkheden (wordt in de tweede helft van 2018 opgezet)

  Richt zich op het vergroten van de keuzemogelijkheden in de opleiding om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van studenten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.