Universiteit Leiden

nl en

International classrooms

De huidige studenten zullen in hun toekomstige werkkring met internationale collega’s te maken krijgen. Ze gaan misschien werken voor internationale bedrijven en de kans is groot dat ze regelmatig met andere culturen te maken krijgen. Om succesvol te zijn in hun werk zullen interculturele vaardigheden daarom onmisbaar zijn. De universiteit kan studenten helpen bij het verwerven van deze vaardigheden in international classrooms.

De international classroom is een cursus waaraan studenten uit verschillende delen van de wereld deelnemen. Om het internationale en interculturele leren van de studenten te faciliteren moet de docent optimaal gebruik maken van de culturele diversiteit, kennis en perspectieven die in de klas aanwezig zijn. Dit is een van de manieren waarop de universiteit de internationale dimensie in haar programma vergroot.

Wat betekent dit voor docenten?

Uw eigen programma of instituut bepaalt of, en op welke manier international classrooms zullen worden ingezet. De universiteit streeft ernaar verbetering aan te brengen in de manier waarop zij docenten ondersteunt bij de internationalisering van het curriculum, en biedt didactische innovaties voor het lesgeven in de international classroom.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie