Universiteit Leiden

nl en

Internationale subsidies

Als medewerker van de Universiteit Leiden kunt u op verschillende manieren bijdragen aan de internationalisering van het onderwijs. Zo kunt u een uitwisselingsprogramma opzetten voor studenten en docenten, een internationaal masterprogramma ontwikkelen of meewerken aan een internationaal onderwijsproject voor kwaliteitsverbetering en innovatie samen met andere universiteiten, organisaties of het bedrijfsleven. Het Europese programma Erasmus+ biedt diverse mogelijkheden voor financiering van internationale samenwerkingsprojecten en mobiliteiten voor studenten en docenten.

Advies

Voor subsidieadvies op het gebied van onderwijs, voor mobiliteits- en samenwerkingsprojecten kunt u terecht bij de afdeling International Relations van het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ). U kunt contact opnemen met de subsidieadviseur over de volgende zaken:

  • Het identificeren van financieringsmogelijkheden
  • Begeleiding bij het schrijven van een goed voorstel
  • Het indienen van een voorstel en de administratieve procedures
  • Advies over ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een Europees project 
  • Kennis over eerdere projectaanvragen
  • Informatie over Erasmus+, het Europese hogeronderwijsbeleid en ontwikkelingen op dit gebied  

Voor advies over onderzoeksfinanciering, kunt u contact opnemen met LURIS.

Erasmus+

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt de meeste mogelijkheden voor het aanvragen van financiering voor samenwerkingsprojecten en individuele mobiliteit. Aan de basis van Erasmus+ staat de gedachte dat het van cruciaal belang is dat mensen zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen: om een leven lang te  leren. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven. Dit is ook nodig om te kunnen concurreren met andere kennisregio’s overal ter wereld. De Europese Commissie stelt met dat doel middelen beschikbaar voor samenwerkingsprojecten met partners binnen en buiten Europa.  Ook zijn er beurzen beschikbaar voor individuele mobiliteit van studenten en docenten.

Meer informatie over het Erasmus+ programma is te vinden op de websites van het Nationaal Agentschap en van de Europese Commissie.

Overzicht van subsidieprogramma’s

Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Dit zijn de verschillende subsidieprogramma’s binnen Erasmus+:

International Credit Mobility

Voor uitwisseling van studenten en docenten met universiteiten buiten Europa. Er zijn beurzen beschikbaar voor inkomende en uitgaande mobiliteit.

Joint International Master Programs

Voor joint of double degree masterprogramma’s gezamenlijk aangeboden door consortia van Europese universiteiten. Dit programma biedt financiering voor beurzen voor excellente studenten, voor training door docenten en voor de organisatie van het masterprogramma.

Strategische Partnerschappen

Voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen en toepassen van innovatie binnen de onderwijssector of tussen sectoren: tussen universiteiten, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Capacity Building

Samenwerkingsprojecten van Europese universiteiten met universiteiten buiten de EU die als doel hebben het moderniseren van onderwijscurricula, onderwijsinstellingen en systemen aldaar.  

Knowledge- & Sector Skills Alliances

Voor samenwerking in een bredere sociaaleconomische context tussen Europese universiteiten en ondernemingen. Het doel is het bevorderen van creativiteit, innovatie en ondernemerschap door onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Jean Monnet

Het Jean Monnet programma is gericht op activiteiten die de Europese integratie ondersteunen met als doel de kennis en het bewustzijn van Europese integratie te vergroten door onderwijs, training en wetenschappelijk onderzoek. Dit kan middels een expertisecentrum, een leerstoel, een netwerk of academisch onderwijs en onderzoek gericht op Europese studies en aanverwante onderwerpen.

Voor meer informatie over deze programma’s, kunt u de websites hierboven raadplegen, of contact opnemen met de subsidieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie