Universiteit Leiden

nl en

Bestaande partnerschappen

Alle partnerschappen tussen Leiden en internationale partneruniversiteiten worden beheerd in een centrale database (OIEM), die toegankelijk is voor alle medewerkers die betrokken zijn bij internationale samenwerking.

Je kunt een samenvatting van geldende overeenkomsten downloaden. Maar bij twijfel kun je je ook altijd wenden tot de International Coordinator van je faculteit of je studieprogramma, of tot International Relations als je meer wilt weten over welke overeenkomsten op dit moment beschikbaar zijn, of over de vraag of, en hoe, er tot dusver is samengewerkt met een bepaalde universiteit. Studenten kunnen ook zoeken op de studeren in het buitenland website.

Naast de reguliere facultaire of universitaire internationale studentuitwisseling, participeert Leiden ook in een aantal afzonderlijke netwerken:

 • LERU: League of European Research Universities

  Een vereniging van 23 toonaangevende, onderzoeksintensieve Europese universiteiten die gezamenlijke waarden delen met betrekking tot onderwijs op hoog niveau in een internationaal competitieve onderzoeksomgeving.

  LERU is voorstander van:

  • onderwijs met aandacht voor de grenzen van het menselijk begrip;
  • het creëren van nieuwe kennis door middel van fundamenteel onderzoek: de ultieme bron van maatschappelijke vernieuwing;
  • en de bevordering van onderzoek op een breed terrein in samenwerking met industrie en de samenleving als geheel.

  De doelstelling van de League is deze waarden uit te dragen, de Europese politiek te beïnvloeden en optimale werkmethoden te ontwikkelen door het uitwisselen van ervaringen.

 • COIMBRA Group

  Een netwerk van gevestigde Europese multidisciplinaire universiteiten met een internationale reputatie. Coimbra richt zijn inspanningen op het creëren van academische en culturele banden tussen de leden ter stimulering van internationalisering, academische samenwerking, excellentie in onderwijs en onderzoek en kennisverspreiding naar de samenleving. Ook de Coimbra Group streeft ernaar de Europese ondewijspolitiek te beïnvloeden em de uitwisseling van ervaringen en optimale werkmethoden te faciliteren.
 • The Europaeum 

  Brengt jonge onderzoekers en onderzoeksleiders bij elkaar om ontwikkelingen op dit terrein in Europa te bespreken en om het pan-Europees denken te bevorderen. Het Europaeum stimuleert samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen toonaangevende Europese universiteiten en helpt academici en studenten bij het organiseren van conferenties, colloquia en summer schools, waardoor politieke en culturele leiders en ondernemers in staat gesteld worden deel te nemen aan de interdisciplinaire dialoog met de academische wereld.
 • European University Association

  Vertegenwoordigt en ondersteunt instellingen voor hoger onderwijs in 47 landen, en biedt ze ze een uniek forum om samen te werken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de onderwijspolitiek.
 • International Association of Universities 

  Een samenwerkingsverband van hogeronderwijsinstellingen, geworteld in UNESCO.
 • EuroScholars

  Amerikaanse bachelorstudenten die deelnemen aan onderzoeksprojecten binnen een Europees netwerk.
 • STREAM

  Een onderzoeksuitwisselingsprogramma voor studenten tussen de Universiteit Leiden en 6 Europese LERU-partners.
 • Eurolife 

  Een netwerk van Europese universiteiten op het gebied van de life sciences.
 • LSH – Life Science for Health 

  Een uitwisselingsprogramma tussen de Universiteit Leiden en het LUMC (Nederland), het Karolinska Institutet (Zweden) en de Universität Heidelberg (Duitsland), dat studenten in staat stelt deel te nemen aan joint masterprogramma’s bij deze drie univeriteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie