Universiteit Leiden

nl en

MoU’s en andere overeenkomsten

IOm de internationale samenwerking met universiteiten en instituten buiten Nederland te faciliteren zijn verschillende standaardovereenkomsten beschikbaar. Deze overeenkomsten leggen de bepalingen van de overeenkomst vast, helpen bij het faciliteren van de activiteiten en bieden de participanten zekerheid.

Memorandum of Understanding (MoU)

Een memorandum of understanding (MoU) is een algemene overeenkomst waarin de intenties van de instituten om samen te werken beschreven worden. Het document geeft aan wie de participerende partijen zijn en voor welke typen activiteiten samenwerking wordt beoogd. Er is geen verplichting tot het daadwerkelijk uitvoeren van deze activiteiten. Het document moet worden beschouwd als een opsomming van intenties. Een MoU vermeldt altijd dat – mochten de participanten daadwerkelijk willen overgaan tot uitvoering van een van de beschreven activiteiten – een uitvoeriger, geschreven overeenkomst noodzakelijk is. De Leiden MoU bevat een onderdeel met algemeen aanvaarde principes ten aanzien van intellectueel eigendom, dat betrekking heeft op alle toekomstige afspraken.

Ondertekenen van een MoU

Over het algemeen tekent Leiden pas een MoU als andere overeenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van studentuitwisseling - behalve dan in het geval van Erasmus+contracten -  zich in de afrondende fase bevinden. Alle overeenkomsten die op instellingsniveau getekend worden – veelal tussen de Universiteit Leiden en een partner, minder vaak tussen een faculteit en een partner – worden getekend door de Rector Magnificus en beheerd door de afdeling International Relations. Voor vragen over universiteitsbrede MoU’s kunt u zich wenden tot contact International Relations. Ook kunt u ons example agreement raadplegen.

Andere soorten overeenkomsten

Andere soorten overeenkomsten hebben betrekking op, onder andere, student, PhD or staf uitwisseling, onderzoeksamenwerkingen en gezamenlijke programma’s.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie