Universiteit Leiden

nl en

Uitwisselingsovereenkomsten

Als twee universiteiten op het gebied van studentenuitwisselingsactiviteiten verdergaand willen samenwerken dan in een bestaande algemene samenwerkingsovereenkomst (een MoU) is vastgelegd, moet een additionele, specifieke uitwisselingsovereenkomst worden getekend, waarin de voorwaarden van de overeenkomst en de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen worden gespecificeerd.

Binnen Europa

Uitwisseling van studenten en staf binnen Europa wordt mogelijk gemaakt door het Erasmus+programma. Dit programma, dat door de EU is opgezet en gesubsieerd wordt, voorziet in een simpele, gestandaardiseerde procedure waarmee studieprogramma’s en faculteiten student- en/of stafuitwisselingen kunnen realiseren op specifieke terreinen zoals Geschiedenis, Psychologie, International Law etc. Erasmus-partnerschappen worden altijd beheerd op faculteitsniveau door de Faculty/Programme’s International Coordinator. Bij Sociale Wetenschappen worden ze beheerd op programmanivau. Download een voorbeeld van Leidse uitwisselingsovereenkomst >>

Buiten Europa

Voor studentuitwisselingsovereenkomsten buiten Europa zijn de bovengenoemde Erasmus+afspraken niet van toepassing. Studenten van buiten Europa hebben een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning nodig en ze moeten voldoen aan de universitaire toelatingseisen. Behalve wanneer er specifieke financiële of budgetkwesties geregeld moeten worden, wordt er in het algemeen geen additionele stafuitwisselingsovereenkomst getekend voor partners buiten Europa. Anders dan bij de Europese overeenkomsten binnen het Erasmus+programma is er geen standaard format voor studentuitwisseling. De overeenkomst moet daarom worden uitgewerkt in overleg tussen de international relations offices van de betrokken instellingen. Download een voorbeeld van een Leidse overeenkomst >>

Beurzen en subsidies

De Universiteit Leiden beheert verschillende beursprogramma’s voor studentuitwisseling. Studenten die in het buitenland, binnen Europa, studeren met een Erasmus+overeenkomst kunnen Erasmus+financiële ondersteuning aanvragen. Ze krijgen dan een maandelijkse toelage om de extra uitgaven te bekostigen. Studenten die buiten Europa studeren kunnen een Lustra-beurs aanvragen. Dat is een eenmalige beurs om reiskosten e.d. mee te bekostigen. Soms zijn er extra beurzen die door de Universiteit Leiden worden beheerd. Studenten kunnen studentenwebsite raadplegen voor een overzicht. Ook de NUFFIC biedt tips voor uitgaande studenten.

Medewerkers die deelnemen aan een Erasmus+stafuitwisseling binnen Europa kunnen ook een financiële tegemoetkoming via Erasmus aanvragen. De International Relations office (SOZ) geeft ook informatie, hulp en advies over Erasmus+financiële tegemoetkomingen voor student- en stafuitwisseling met instellingen in bepaalde landen buiten Europa via het International Credit Mobility programme.

Veiligheidsvoorschriften en reisbeperkingen

De Universiteit Leiden hanteert een strikt beleid voor studenten die reizen binnen de context van hun studie. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwe partnerschappen. De voorschriften voor medewerkers verschillen in lichte mate van die voor studenten. Meer informatie is te vinden op Veiligheid in het buitenland.

Vragen?

De afdeling International Relations (SOZ) beheert een groot aantal studentuitwisselingsovereenkomsten met instellingen buiten Europa. Ook sommige faculteiten beheren op faculteitsniveau partnerschappen buiten Europa, en alle faculteiten beheren hun eigen Erasmus+ (Europese) partnerschappen. Voor vragen over universiteitsbrede studentuitwisselingsovereenkomsten kun je contact opnemen met International Relations. Voor facultaire partnerschappen kun je terecht bij de International Coordinator van je eigen faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie