Universiteit Leiden

nl en

Overeenkomst samenwerken maken

Bij een samenwerking met een universiteit of organisatie buiten Nederland start u met een overeenkomst. Soms heeft Universiteit Leiden nog nooit studenten of medewerkers uitgewisseld met de buitenlandse universiteit. Dan maak je eerst een Memorandum of Understanding (MoU).

Samenwerken binnen of buiten Europa

Je kunt een samenwerking starten op het niveau van de hele universiteit, van de faculteit of alleen voor een bepaald programma.

Universiteit Leiden werkt binnen Europa samen met andere universiteiten in het programma Erasmus+. Voor dit programma bestaan eigen overeenkomsten. Je vindt ze op de website van de Europese Commissie

Wil je student of de medewerker naar een universiteit buiten Europa? Dan maak je een eigen samenwerkingsovereenkomst. Neem contact op met International Relations van Universiteit Leiden voor advies over universiteitsbrede samenwerkingen. Gaat het alleen om een samenwerking tussen bepaalde faculteiten? Dan helpt de Buitenlandcoördinator van je faculteit je.

Download een voorbeeld van een Leidse overeenkomst.

Overeenkomst Memorandum of Understanding (MoU)

Een Memorandum of Understanding (MoU) is een overeenkomst waarin Universiteit Leiden en de buitenlandse universiteit aangeven (intentie) nu en in de toekomst te willen samenwerken. Universiteit Leiden heeft dan nog niet kennisgemaakt met haar toekomstige partner.

Wat vind je zoal in een MoU:

  • Welke partijen samenwerken
  • Lijst met activiteiten waarin de partijen samenwerken
  • Regels over intellectueel eigendom

Universiteit Leiden en de buitenlandse universiteit hoeven niet alle activiteiten uit het MoU te doen. Je gebruikt het MoU alleen om aan te geven dat je graag voor een bepaalde periode wilt samenwerken. Start je samen een activiteit uit het MoU? Dan moet je eerst een officiële samenwerkingsovereenkomst maken waarin je precies beschrijft wie wat doet. 

De Rector Magnificus van Universiteit Leiden tekent jouw MoU vaak pas als je ook al een andere samenwerkingsovereenkomst hebt. De afdeling International Relations bewaart de overeenkomst. 

Heb je vragen over het MoU?
Neem contact op met International Relations.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.