Universiteit Leiden

nl en

Student- en stafuitwisseling

Het aangaan van een partnerschap en het tekenen van een overeenkomst is pas de eerste stap in het faciliteren van student- en stafmobiliteit. De staf- en studentenuitwisseling aan de Universiteit Leiden wordt geregeld door internationale coördinatoren op faculteits- en op centraal niveau.

Studenten

Zodra een studentenuitwisselingsovereenkomst getekend is – en afhankelijk van de startdatum die in de overeenkomst vermeld staat – treedt deze in werking. Vanaf dat moment kunnen Leidse studenten zich melden om naar een bepaald land toe te gaan, en de partner kan studenten afvaardigen om naar Leiden te gaan. Uitgaande Leidse studenten melden zich aan via de ‘eigenaar’ van de overeenkomst. Met andere woorden, als het partnerschap instellingsbreed is, dan is International Relations de eigenaar. Als het een faculteitsovereenkomst is, dan is de faculteit de eigenaar en wordt de overeenkomst uitgevoerd door de International Coordinator van de faculteit of van het programma.

Aangezien de meeste partnerschappen gebaseerd zijn op het principe van evenwicht tussen de aantallen inkomende en uitgaande studenten, is er ieder jaar een beperkt aantal plaatsen bij iedere partner. Daarom is er een deadline – afhankelijk van of studenten zich aanmelden voor instellingsbrede of facultaire partners – en een selectieproces gebaseerd op GPA (Grade Point Average) en motivatie. Je kunt meer inzicht krijgen in het proces voor uitwisseling met instellingsbrede partners op de International Relations student website. Informatie over dit proces bij faculteiten en programma’s kun je vinden op hun eigen websites.

Studenten die geselecteerd zijn worden door het aanmeldingsproces van de partneruniversiteit geleid door hun uitwisselingscoördinator. Students can apply for scholarships met behulp van de afdeling Leiden Scholarship, afhankelijk van waar ze naar toe gaan. Bij de partneruniversiteit zijn procedures beschikbaar om de buitenlandse uitwisselingsstudenten tijdens hun verblijf te helpen.

Staf

Ook voor een overeenkomst voor stafuitwisseling geldt dat de uitwisseling voor beide kanten kan beginnen, zodra de overeenkomst in werking treedt. Bij Erasmus-stafuitwisseling wordt de overeenkomst gecoördineerd door de International coördinator van de faculteit/programma. 

Veiligheidsmaatregelen en reisbeperkingen

De Universiteit Leiden zendt geen studenten naar een regio die niet als veilig beschouwd wordt (of waarvan het gevaar bestaat dat deze onveilig wordt). Er zijn ook beperkingen voor het reizen van stafleden. Voor meer informatie over reisbeperkingen kijk op: Veiligheid in het buitenland.

Informatie voor docenten met betrekking tot toelating uitwisselingsstudenten

De Faculteit der Geesteswetenschappen ontvangt komend jaar ongeveer 300 uitwisselingsstudenten per semester op basis van de uitwisselingsovereenkomsten die de Faculteit en de Universiteit hebben opgesteld om de Leidse studenten via een uitwisselingsprogramma naar het buitenland te laten als onderdeel van hun studie in Leiden.

De inkomende studenten volgen doorgaans vakken bij verschillende opleidingen en zijn niet verbonden aan een bepaalde opleiding waardoor het voor hen vaak lastig is te bepalen bij wie ze moeten zijn met vragen over de vakken en procedures. Voor cursusaanmeldingen  is hun aanspreekpunt de coördinator inkomende uitwisselingsstudenten Geesteswetenschappen, drs. Linda Huizinga-Coolen. Voor de meer algemene procedures rond inschrijving aan de universiteit, huisvesting en visa is hun aanspreekpunt het Admissions Office.

Voor een soepele procedure en om ervoor te zorgen dat de studenten eenduidige informatie krijgen, volgt hier de procedure voor toelating tot vakken en inschrijving van inkomende uitwisselingsstudenten.

  1. De coördinator inkomende uitwisselingsstudenten bespreekt in het voorjaar met de studiecoördinatoren hoeveel uitwisselingsstudenten er per vak toegelaten kunnen worden;
  2. De aanspreekpunten voor inkomende uitwisselingsstudenten zijn het Admissions Office en de uitwisselingscoördinator. Studenten mogen dus níet rechtstreeks contact opnemen met de docent! Zij moeten worden verwezen naar hun coördinator in het aanmeldingsproces.
  3. De uitwisselingscoördinator houdt bij of en hoeveel studenten er tot de vakken worden toegelaten zodat vakken niet worden overschreven en er geen studenten in de colleges zitten die niet de juiste voorkennis hebben. Indien er toch overschrijving dreigt plaats te vinden wordt er contact opgenomen met de studiecoördinator.
  4. De uitwisselingsstudenten moeten voor hun aankomst hun studieplan rond hebben, maar het gebeurt regelmatig dat na aankomst blijkt dat er toch vakken moeten worden gewijzigd. 
    Studenten hebben dan de neiging om direct op de docent af te stappen voor toelating, maar ook hier geldt dat toelating via de uitwisselingscoördinator moet gaan. Aan het begin van het semester zijn hiervoor extra spreekuren aan de balie in Lipsius. De studenten van FGW partners worden opgeroepen voor een intakegesprek om hun studieplan door te nemen en eventuele problemen direct op te lossen. De studenten worden voor colleges, werkgroepen en toetsing centraal ingeschreven in uSis.
  5. Uitwisselingsstudenten kunnen docenten benaderen voor speciale regelingen omtrent tentamens. Uitwisselingsstudenten hebben een aanwezigheidsplicht in de tentamenperiode, echter is er één belangrijke uitzondering. Sommige uitwisselingsstudenten moeten al voor de kerst weer terug naar huis omdat het semester van hun thuisuniversiteit  in januari weer begint. Indien het tentamen in januari gepland staat, mag de student een verzoek doen om het tentamen op een andere manier te doen. Hij/zij moet dit liefst aan het begin van het semester doorgeven aan de docent. Voor hulp en informatie kan contact opgenomen worden met de uitwisselingscoördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie