Universiteit Leiden

nl en

Student- en stafuitwisseling

Het aangaan van een partnerschap en het tekenen van een overeenkomst is pas de eerste stap in het faciliteren van student- en stafmobiliteit. De staf- en studentenuitwisseling aan de Universiteit Leiden wordt geregeld door internationale coördinatoren op faculteits- en op centraal niveau.

Studenten

Zodra een studentenuitwisselingsovereenkomst getekend is – en afhankelijk van de startdatum die in de overeenkomst vermeld staat – treedt deze in werking. Vanaf dat moment kunnen Leidse studenten zich melden om naar een bepaald land toe te gaan, en de partner kan studenten afvaardigen om naar Leiden te gaan. Uitgaande Leidse studenten melden zich aan via de ‘eigenaar’ van de overeenkomst. Met andere woorden, als het partnerschap instellingsbreed is, dan is International Relations de eigenaar. Als het een faculteitsovereenkomst is, dan is de faculteit de eigenaar en wordt de overeenkomst uitgevoerd door de International Coordinator van de faculteit of van het programma.

Aangezien de meeste partnerschappen gebaseerd zijn op het principe van evenwicht tussen de aantallen inkomende en uitgaande studenten, is er ieder jaar een beperkt aantal plaatsen bij iedere partner. Daarom is er een deadline – afhankelijk van of studenten zich aanmelden voor instellingsbrede of facultaire partners – en een selectieproces gebaseerd op GPA (Grade Point Average) en motivatie. Je kunt meer inzicht krijgen in het proces voor uitwisseling met instellingsbrede partners op de International Relations student website. Informatie over dit proces bij faculteiten en programma’s kun je vinden op hun eigen websites.

Studenten die geselecteerd zijn worden door het aanmeldingsproces van de partneruniversiteit geleid door hun uitwisselingscoördinator. Students can apply for scholarships met behulp van de afdeling Leiden Scholarship, afhankelijk van waar ze naar toe gaan. Bij de partneruniversiteit zijn procedures beschikbaar om de buitenlandse uitwisselingsstudenten tijdens hun verblijf te helpen.

Staf

Ook voor een overeenkomst voor stafuitwisseling geldt dat de uitwisseling voor beide kanten kan beginnen, zodra de overeenkomst in werking treedt. Bij Erasmus-stafuitwisseling wordt de overeenkomst gecoördineerd door de International coördinator van de faculteit/programma. 

Veiligheidsmaatregelen en reisbeperkingen

De Universiteit Leiden zendt geen studenten naar een regio die niet als veilig beschouwd wordt (of waarvan het gevaar bestaat dat deze onveilig wordt). Er zijn ook beperkingen voor het reizen van stafleden. Voor meer informatie over reisbeperkingen kijk op: Veiligheid in het buitenland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie