Universiteit Leiden

nl en

Taalbeleid onderwijs

De Universiteit Leiden hanteert zowel het Nederlands als het Engels. Beide talen worden gebruikt voor onderwijs en communicatie. De Richtlijn Taalbeleid biedt meer duidelijkheid over het gebruik van beide talen in de organisatie.

Onderwijstaal

Vrijwel alle opleidingen zijn Nederlandstalig of Engelstalig. De voertaal van alle opleidingen is vastgelegd in het Leids Register van Opleidingen. In de gedragscode voertaal zijn afspraken gemaakt over het onderwijs, de toetsing en examinering.   

Engelstalige opleidingen

Opleidingen zorgen er zelf voor  dat alle vakken die in het Engels worden aangeboden, ook daadwerkelijk in het Engels worden gegeven. Ook de eindscripties van Engelstalige opleidingen worden geschreven in het Engels. Alleen als een Nederlandstalige scriptie meer recht doet aan de inhoud en de doelgroep van het onderzoek kan de Examencommissie toestemming geven om de eindscriptie in het Nederlands te schrijven.

Taalvaardigheid Engels 

Geeft u onderwijs in het Engels? Dan moet u over de Basiskwalificatie Engels (BKE) beschikken. Heeft u geen BKE? Dan moet u via een andere toets kunnen aantonen dat u een Engelse taalvaardigheid hebt op C1-niveau. Heeft u Engels als moedertaal? Dan wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

Als uit de cursusevaluaties blijkt dat uw Engelse taalvaardigheid onvoldoende is, wordt dat besproken in de Resultaat- en ontwikkelgesprekken. Uw instituut kan u helpen om uw  Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Taalvaardigheid Nederlands

Geeft u onderwijs in het Nederlands en heeft u Nederlands niet als moedertaal? Dan moet u kunnen aantonen dat u ten minste over een Nederlandse taalvaardigheid op C1-niveau beschikt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie