Universiteit Leiden

nl en

Visitatie en accreditatie

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen, moet een onderwijsinstelling geaccrediteerd worden. Zodat studenten, werkgevers en andere maatschappelijke actoren kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het onderwijs. Ook alle opleidingen aan de Universiteit Leiden zijn geaccrediteerd. Onderdeel van de accreditatie is het visitatiebezoek.

Wat is accreditatie?

Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk van de overheid. Als een instelling of opleiding is geaccrediteerd, dan wil dat zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs door de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief is beoordeeld. Het visitatiebezoek is een belangrijk onderdeel van de accreditatie.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke accreditatieorganisatie die is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid. De NVAO geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Belang accreditatie

Universiteit Leiden vindt het belangrijk om een periodieke beoordeling te laten uitvoeren. Het onafhankelijke panel toetst in hoeverre de universiteit haar eigen onderwijsvisie realiseert. De universiteit gebruikt de aanbevelingen om de organisatie te blijven verbeteren. Meewerken aan instellingstoets is ook van belang om de opleidingsvisitaties via het beperkte, minder tijdrovende protocol te laten plaatsvinden.

Twee niveaus van accreditatie

Universiteit Leiden wordt op twee niveaus geaccrediteerd:

Een Nederlandse universitaire  opleiding wordt eens in de zes jaar geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO baseert een besluit tot accreditatie op het oordeel van een visitatiecommissie die  bestaat uit vakinhoudelijke experts. Deze commissie brengt een bezoek aan de opleiding en beoordeelt of deze aan de kwaliteitsstandaarden voldoet.

Gedurende de jaren 2018 en 2019 worden 38 opleidingen (zowel bachelor als master) van de Faculteit Geesteswetenschappen gevisiteerd. Een positief verloop van de visitatie leidt tot een hernieuwing van de accreditatie voor een periode van 6 jaar.

Meer informatie over de beoordelingsstandaarden en het visitatietraject staat in deze infographic.

Bekijk de Routekaart Opleidingsvisitatie

De visitaties vinden plaats in zes clusters:

  1. CIW en Media (2 opleidingen, 25-26 oktober 2018).
  2. Moderne Taal- en Letterkunde (10 opleidingen, 22-24 januari 2019)
  3. Kunst en Cultuur (2 opleidingen, maart 2019)
  4. A. Regiostudies, subclusters 1) Midden Oosten- en Oudheidstudies en 2) International Studies, Amerika en Eurazië Studies(11 opleidingen, juni 2019)
    B. Regiostudies, subcluster 3) Azië en Afrika Studies (8 opleidingen, oktober of november 2019)
  5. Religie en Theologie (2 opleidingen, eind 2019)
  6. Geschiedenis en Internationale Betrekkingen (3 opleidingen, oktober 2019)

De opleidingsvisitaties worden vanuit de faculteit ondersteund door een team van medewerkers van het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg (onderdeel van de afdeling OSZ), bestaande uit: Jetse Siebenga en Margje Kamerling.

Het team is voor al uw vragen en opmerkingen over de opleidingsvisitaties te bereiken op onderwijsvisitatie@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie