Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsaccreditatie

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen, moet een opleiding om de 6 jaar beoordeeld en geaccrediteerd worden. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om met de visitatiecommissie te spreken.

Hoe wordt een opleiding geaccrediteerd?

De bestaande opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn ondergebracht in visitatiegroepen. Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één panel worden beoordeeld. Opleidingen worden eens in de 6 jaar gevisiteerd volgens het visitatierooster van de NVAO. Bij een positieve beoordeling wordt de accreditatietermijn verlengd met een periode van 6 jaar. 

Midterm review

Halverwege de accreditatietermijn wordt op lokaal niveau door de opleiding zelf met behulp van externe deskundigen een midterm review gehouden. Uit een visitatie komt een plan van aanpak voort. Tijdens de midterm review wordt beoordeeld in hoeverre de opleiding op de goede weg is met de aanpak van de tijdens de visitatie geconstateerde problemen. De uitkomsten van de midterm zullen worden gedeeld met de visitatiecommissie.

Wat betekent dit voor u?

Voorafgaand aan een opleidingsvisitatie moet een aantal voorbereidingen getroffen worden. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om met de visitatiecommissie te spreken. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld door uw leidinggevende. Over de voorbereiding van opleidingsvisitaties en -accreditaties kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau van uw faculteit.

Een Nederlandse universitaire  opleiding wordt eens in de zes jaar geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO baseert een besluit tot accreditatie op het oordeel van een visitatiecommissie die  bestaat uit vakinhoudelijke experts. Deze commissie brengt een bezoek aan de opleiding en beoordeelt of deze aan de kwaliteitsstandaarden voldoet.

Gedurende de jaren 2018 en 2019 worden 38 opleidingen (zowel bachelor als master) van de Faculteit Geesteswetenschappen gevisiteerd. Een positief verloop van de visitatie leidt tot een hernieuwing van de accreditatie voor een periode van 6 jaar.

Meer informatie over de beoordelingsstandaarden en het visitatietraject staat in deze infographic.

Bekijk de Routekaart Opleidingsvisitatie

De visitaties vinden plaats in zes clusters:

  1. CIW en Media (2 opleidingen, 25-26 oktober 2018).
  2. Moderne Taal- en Letterkunde (10 opleidingen, 22-24 januari 2019)
  3. Kunst en Cultuur (2 opleidingen, 21-22 maart 2019)
  4. A. Regiostudies, subclusters 1) Midden Oosten- en Oudheidstudies en 2) International Studies, Amerika en Eurazië Studies(11 opleidingen, 5-7 juni 2019)
    B. Regiostudies, subcluster 3) Azië en Afrika Studies (8 opleidingen, 19-21 november 2019)
  5. Religie en Theologie (2 opleidingen, 27-28 november2019)
  6. Geschiedenis en Internationale Betrekkingen (3 opleidingen, 17-18 oktober 2019)

De opleidingsvisitaties worden vanuit de faculteit ondersteund door een team van medewerkers van het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg (onderdeel van de afdeling OSZ), bestaande uit: Jetse Siebenga,Margje Kamerling (met verlof van 21 februari 2019 t/m 31 juli 2019) en Kattelijn Aertse (tijdelijke versterking van 1 februari 2019 t/m 30 mei 2019).

Het team is voor al uw vragen en opmerkingen over de opleidingsvisitaties te bereiken op onderwijsvisitatie@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie