Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsaccreditatie

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen, moet een opleiding om de 6 jaar beoordeeld en geaccrediteerd worden. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om met de visitatiecommissie te spreken.

Hoe wordt een opleiding geaccrediteerd?

De bestaande opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn ondergebracht in visitatiegroepen. Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één panel worden beoordeeld. Opleidingen worden eens in de 6 jaar gevisiteerd volgens het visitatierooster van de NVAO. Bij een positieve beoordeling wordt de accreditatietermijn verlengd met een periode van 6 jaar. 

Midterm review

Halverwege de accreditatietermijn wordt op lokaal niveau door de opleiding zelf met behulp van externe deskundigen een midterm review gehouden. Uit een visitatie komt een plan van aanpak voort. Tijdens de midterm review wordt beoordeeld in hoeverre de opleiding op de goede weg is met de aanpak van de tijdens de visitatie geconstateerde problemen. De uitkomsten van de midterm zullen worden gedeeld met de visitatiecommissie.

Wat betekent dit voor u?

Voorafgaand aan een opleidingsvisitatie moet een aantal voorbereidingen getroffen worden. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om met de visitatiecommissie te spreken. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld door uw leidinggevende. Over de voorbereiding van opleidingsvisitaties en -accreditaties kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau van uw faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.