Universiteit Leiden

nl en

Plagiaat

De Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen. Het is daarom belangrijk studenten te leren wat de universiteit onder plagiaat verstaat, aan welke regels zij zich moeten houden en wat de mogelijke consequenties zijn.

Reglement plagiaat

Informatie voor studenten over plagiaat

Download

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie