Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een wettelijk document. Een OER regelt onder meer doel en inhoud van de opleiding, wijze van tentaminering, geldigheidsduur tentamens, herkansingen, toelatingseisen, BSA en studiebegeleiding. Het faculteitsbestuur stelt de OER vast. De e-Studiegids is juridisch gezien een bijlage bij de OER.

U kunt de OERen per faculteit bekijken op de reglementenwebsite.

Heeft u vragen over de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding? Neem dan contact op met uw facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau kunt u contact opnemen met Kirsten Dibbet voor meer informatie.

Onderwijs- en examenregelingen

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel

Bachelor

Master

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie