Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een wettelijk document. Het faculteitsbestuur stelt de OER vast. De Studiegids is juridisch gezien een bijlage van de OER.

Inhoud van Onderwijs- en Examenregeling

Wat staat er onder andere in de OER:

  • Doel en inhoud van de opleiding.
  • Hoe tentamens worden gehouden.
  • Hoe lang tentamens en herkansingen geldig zijn.
  • Toelatingseisen voor een studie.
  • Informatie over het Bindend Studie Advies (BSA) en studiebegeleiding.

U kunt de OER per faculteit bekijken op de reglementenwebsite.

Vragen over Onderwijs- en Examenregeling

Heeft u vragen over de OER van uw opleiding? Neem dan contact op met uw facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau kunt u contact opnemen met Kirsten Dibbet voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.