Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsevaluatie

Het doel van onderwijsevaluatie is om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren op basis van verzamelde informatie. De opleidingscommissie speelt hierin een centrale rol.

Onderwijsevaluatie is belangrijk voor de onderwijskwaliteit. Door programma’s en systematisch te evalueren kunnen we de kwaliteit van onderwijs:

  • inzichtelijk maken
  • bewaken
  • verbeteren

De richtlijnen voor onderwijskwaliteit vindt u de Gids kwaliteitszorg van uw faculteit.

De rol van de opleidingscommissie

De opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in onderwijsevaluatie. Ze evalueren cursussen en opleidingsprogramma’s van hun opleiding. Verder doen ze arbeidsmarkt- en alumni-onderzoek, om te kijken hoe het studenten vergaat na het behalen van hun diploma.

Op basis hiervan stellen ze een advies op ter verbetering van de opleiding. Na de evaluatie-cyclus controleren ze of de verbeterpunten uit hun advies voldoende aandacht hebben gekregen.

Onderwijsevaluatie door externe deskundigen

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, controleren externe experts van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) of onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze onderwijsvisitaties vinden om de zes jaar plaats. Op basis van het visitatierapport maakt de opleiding een Plan van Aanpak.

Vragen?

Heeft u vragen over onderwijsevaluatie? Neem dan contact op met uw facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau is Marjolein Boessenkool de contactpersoon voor vragen over onderwijsevaluatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie