Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat uit zowel studenten als docenten. Samen bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs, stellen zij eventuele knelpunten aan de orde en adviseren zij over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

Wat doet een opleidingscommissie?

De opleidingscommissie heeft een aantal door de wetgever vastgestelde taken:

  • Advies uit brengen over de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
  • Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER
  • Desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hoe werkt een opleidingscommissie?

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de faculteitsreglementen schrijven voor dat:

  • Het opleidingsbestuur regelmatig met de opleidingscommissie overlegt over de gang van zaken in de opleiding.
  • De commissie de gelegenheid krijgt met het bestuur te overleggen voordat de commissie een advies uitbrengt.
  • Het bestuur de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stelt van de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan het uitgebrachte advies.

Samenstelling opleidingscommissies

U vindt de samenstelling van alle opleidingscommissies terug in de organisatiegids.

Ga naar de organisatiegids

Vragen?

Voor vragen over de opleidingscommissie kunt u contact opnemen met uw facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau kunt u contact opnemen met Kirsten Dibbet over opleidingscommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie