Universiteit Leiden

nl en

Contacturen

Het aantal contacturen verschilt per opleiding. Voor alle bacheloropleidingen geldt sinds 2013 een minimum van twaalf contacturen in het eerste jaar (conform de prestatieafspraak met het ministerie van OCW). Het maximumaantal contacturen bepalen de opleidingen zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie