Universiteit Leiden

nl en

Proceskaart: deadlines en fases

Bent u studiecoördinator of opleidingsvoorzitter? Of bent u lid van de commissie onderwijsvoorbereiding, de opleidingscommissie, het instituut of het faculteitsbestuur? Dan krijgt u een proceskaart voor het nieuwe onderwijsprogramma.

De universiteit stelt elk jaar een nieuw onderwijsprogramma samen. Daarbij horen verschillende deadlines voor het aanleveren van de informatie.

Op de proceskaart staan deze deadlines en de diverse fases in het proces. Ook vindt u een uitleg van wie welke informatie moet aanleveren. Zo weet u precies wat er wanneer van u wordt verwacht.

Proceskaart onderwijsprogramma’s

Download de proceskaart

Downloaden

Wijzigingen in het Leids Register

Alle voorstellen voor wijzigingen in het Leids Register dienen uiterlijk 1 december te worden ingediend bij de Commissie Onderwijsvoorbereiding. Na advies van de medezeggenschap (OLC, Commissie Onderwijs, Faculteitsraad), de Commissie Onderwijsvoorbereiding en Communicatie en Werving worden de gewenste wijzigingen in februari vastgesteld door het Faculteitsbestuur.  Vervolgens worden de wijzigingen voorgelegd aan het CvB voor opname in het Leids Register van Opleidingen (LRO). De procedure houdt rekening met voorbereidingstijd en tijd voor werving. Na het vaststellen van het Leids Register is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het aanbod. Meer informatie over het Leids Register vindt u hier.

Voor het Leids Register 2020-2021 dienen wijzigingsvoorstellen ingediend te worden vóór 1 december 2018 Het tijdpad vindt u hier.

Proceskaart onderwijsprogramma’s Geesteswetenschappen

Download de proceskaart

Proceskaart onderwijsprogrammas geesteswetenschappen.pdf
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.