Universiteit Leiden

nl en

Programmaschema

Opleidingsvoorzitters en studiecoördinatoren bepalen jaarlijks samen hoe het nieuwe onderwijsprogramma eruitziet. Zij gebruiken het programmaschema als handig hulpmiddel.

De onderwijsdirecteuren krijgen het ingevulde programmaschema. Zij gebruiken het om het aantal onderwijsuren van u als docent voor het komende collegejaar te bepalen.

Geeft u in een nieuw collegejaar één of meerdere curssussen? Of is het programmaschema om een andere reden handig voor u? Dan ontvangt u het via uw opleidingsvoorzitter.

  1. In november wordt het programmaschema toegestuurd aan alle opleidingsvoorzitters. Dit programmaschema wordt gebruikt bij de vaststelling van het onderwijsprogramma en vormt daarmee na vaststelling de basis voor de studiegids, de roosters en de Onderwijs- en Examenregeling voor het komende studiejaar. Om die reden is het belangrijk de programmaschema’s zo duidelijk mogelijk in te vullen. Zie ook de toelichting bij programmaschema, en de vereisten van het onderwijsprogramma. Meer informatie over het proces: taakverdeling ten aanzien van vaststelling programma's

Nadat het programmaschema door de betrokken instituten is bestaft en er nog geen namen bekend zijn bij enkele cursussen wordt u verzocht in de kolom docent 'vacature' op te nemen. Wanneer als gevolg hiervan ook nog geen definitieve titel kan worden gegeven, kiest u hier een generieke titel (bijvoorbeeld: ‘Inleiding oude geschiedenis’). Later kunt u hier dan een specifiekere ondertitel aan toevoegen.

Onderwijs- en examenreglementen

De Onderwijs- en Examenreglementen zijn gebaseerd op het model zoals dat door het College van Bestuur voor de gehele universiteit is vastgesteld.

Op onderdelen heeft de faculteit de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, maar voor het overgrote deel is de faculteit gehouden aan de tekst van het model. Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn de OERen opgesplitst in twee delen: een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling. Het opleidingsspecifieke deel wordt gemaakt als het onderwijsprogramma is vastgesteld. Toelatingseisen dienen een jaar vantevoren al vast te staan, aangezien studenten worden toegelaten in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin ze beginnen.  Dit geldt ook voor informatie over premasterprogramma’s. Voor het opstellen van de OERen zijn een aantal instructiedocumenten beschikbaar:

Studiegids, roostering, Kerncurriculum, a la carte en contractonderwijs

Het onderwijsprogramma vormt de basis voor de studiegids en de roosters. Daarbij is ook informatie over het kerncurriculum, a la carte en contractonderwijs noodzakelijk.

Wilt u gebruik maken van het aanbod van het EAV (Expertisecentrum Academische Vaardigheden)?

  • Beschrijving van het lesaanbod van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden 2018-2019
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.