Universiteit Leiden

nl en

Rol instituten

Bij het vaststellen van de onderwijsprogramma’s bepalen de verschillende instituten hoe de onderwijslast dat collegejaar verdeeld moet worden. Daarbij houdt het instituut rekening met uw huidige onderwijsinzet en nevenactiviteiten (binnen en buiten de opleiding). Uiteraard dient er tijd over te blijven voor begeleiding van studenten, onderzoek of het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie