Universiteit Leiden

nl en

Vaststellen onderwijsprogramma

Voor elk collegejaar stelt de universiteit het onderwijsprogramma per opleiding vast.

U vindt een globale versie van het onderwijsprogramma in de Onderwijs- en Examenregeling. De detailinformatie staat in de Studiegids.

De faculteiten versturen het programmaschema zelf naar de opleidingsvoorzitters en studiecoördinatoren. U kunt ze als docent vragen om het schema ook met u te delen.

Rol faculteitsbestuur bij maken onderwijsprogramma

Het faculteitsbestuur beoordeelt de onderwijsprogramma’s op of alle belangrijke zaken aanwezig zijn.

Daarnaast bekijkt het faculteitsbestuur:

  • Of er genoeg personeel is voor het komende onderwijsprogramma.
  • Wanneer het onderwijsprogramma definitief is.
  • Hoe het kan helpen bij geschillen tussen opleiding en instituut.

Contacturen per onderwijsjaar

Het aantal contacturen verschilt per opleiding.

Voor alle bacheloropleidingen geldt sinds 2013 een minimum van twaalf contacturen in het eerste jaar. Dit is volgens de prestatieafspraak met het ministerie van OCW. Het maximaal aantal contacturen bepalen de opleidingen zelf.

Vragen over onderwijsprogramma

Heeft u vragen over het onderwijsprogramma? Neem dan contact op met het facultaire onderwijsbureau.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.