Universiteit Leiden

nl en

Honoursonderwijs

Het honoursonderwijs van de Universiteit Leiden biedt extra uitdaging naast het reguliere universitaire onderwijs. Verdiepend, verbredend en (inter)disciplinair. Het honoursonderwijs omvat het Honours College (BA), het Leiden Leadership Programme (MA) en honourstrajecten voor vwo scholieren.

Voor wie?

Het honoursonderwijs is bedoeld voor de beter presterende, gemotiveerde, kritische, academisch geïnteresseerde studenten met vermogen tot zelfreflectie. De Honours Academy biedt aan studenten voor verschillende studiefases extracurriculaire onderwijsprogramma’s aan. Voor 5 en 6 vwo-scholieren worden het Pre-University College en Pre-University Classes aangeboden. Voor bachelorstudenten het Honours College en de Bachelor Honours Classes. Voor masterstudenten het Leiden Leadership Programme, het International Leiden Leadership Programme en Master Honours Classes.

Nut van honoursonderwijs

Studenten leren op hoog niveau disciplinair of interdisciplinair probleemoplossend te denken en handelen. Ook voor de opbouw van een (inter)disciplinair internationaal netwerk is het honoursonderwijs zeer geschikt. Informatie over de afzonderlijke honoursprogramma’s treft u aan in de e-Studiegids.

Zelf als docent een bijdrage leveren?

Het aanbod van het honoursonderwijs verschilt per opleiding. Voor meer informatie of voor het doen van voorstellen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Honours Academy.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie