Universiteit Leiden

nl en

Leids Register Opleidingen

Het Leids Register Opleidingen (LRO) bevat alle door de Universiteit Leiden verzorgde opleidingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Dit Register bestaat uit twee delen. Enerzijds uit een kaderdocument, dat de aard van het Leidse onderwijs en de kwaliteitseisen van de Universiteit Leiden beschrijft. Anderzijds uit het feitelijke register dat het gehele geaccrediteerde Leidse onderwijsaanbod opsomt.

Kaderdocument

Het kaderdocument is de basis voor de toetsing van het onderwijsaanbod aan de Leidse kwaliteitsstandaarden en de vereisten van kwaliteitszorg. Dit document wordt herzien als daartoe aanleiding is.

Register

Het register met alle opleidingen (opleidingen, afstudeerrichtingen, minoren) wordt elk jaar door het College van Bestuur vastgesteld. Voor maart leveren faculteiten jaarlijks hun onderwijsaanbod aan bij het College van Bestuur. Wanneer u nieuwe opleidingen wilt aanbieden of het huidige onderwijsaanbod wilt aanpassen, moet dit worden voorgelegd aan het Faculteitsbestuur. Voor informatie kunt u hierover contact opnemen met het facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau is Marieke van Eeden/Academische Zaken de contactpersoon voor het Leids Register.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie