Universiteit Leiden

nl en

Minor onderwijs

De Universiteit Leiden stelt studenten in staat om een deel van hun onderwijsprogramma vrij in te vullen. Zo kunnen studenten zelf accenten aanbrengen in hun opleiding. Een van de manieren om deze keuzeruimte in te vullen is door het volgen van een minor: een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 studiepunten.

Voor wie?

Minoren zijn bedoeld voor bachelorstudenten die hun propedeuse hebben behaald. Met het oog op het gewenste eindniveau van minorenonderwijs is het vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten.

Nut van minorenonderwijs

Met een goed gekozen minor kunnen studenten hun kennis, inzicht en vaardigheden verbreden en nieuwe ervaringen meenemen naar hun eigen vakgebied. Tevens kunnen studenten met de minor voorsorteren op de master die ze willen volgen na hun bachelor, om daarmee hun kansen op plaatsing te vergroten. Informatie over de afzonderlijke minorprogramma’s treft u aan in de e-Studiegids.

Eisen en richtlijnen

  • Studenten mogen in principe een volledige minor naar keuze volgen. Hiervoor is geen toestemming nodig van de examencommissie. In het Onderwijs- en Examen Reglement van de opleiding staat wat in die zin wel en niet is toegestaan.
  • Studenten die slechts een deel van een minor willen volgen, hebben wel toestemming nodig van de examencommissie.
  • Studenten moeten wegens jaarlijks wisselend aanbod een minor binnen 1 jaar afronden.
  • Het behalen van de Educatieve minor in combinatie met bepaalde bacheloropleidingen geeft lesbevoegdheid voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo-t.

Zelf als docent een minor ontwikkelen?

Het aanbod minoren wisselt jaarlijks. Faculteitsbesturen informeren het College van Bestuur voor 1 december over hun minoraanbod voor het komende studiejaar. Nieuwe minorvoorstellen moeten worden ingediend met een speciaal format. Voor meer informatie neemt u contact op met de facultaire onderwijsbureau’s. Op centraal niveau is Marieke van Eeden/Academische Zaken de contactpersoon voor het minoronderwijs.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie