Universiteit Leiden

nl en

CDHO en NVAO procedure

Heeft u ideeën over het starten van een nieuwe opleiding? Wilt u de opleidingsnaam veranderen? De aanmeldprocedure voor een nieuwe bachelor- of masteropleiding is complex en tijdrovend. De naamsveranderingsprocedure kan dan ook zijn. Zowel de faculteit, het College van Bestuur, de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) als de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moeten groen licht geven.

Procedure starten nieuwe opleiding

Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de directie Academische Zaken. Zij kunnen samen met u kansen verkennen en hulp en ondersteuning bieden bij het samenstellen van de benodigde dossiers.

De procedure voor het starten van een nieuwe opleiding verloopt als volgt.

 • Naar de faculteit
  Allereerst dient u uw voornemens binnen de faculteit te bespreken. Het faculteitsbestuur moet zich achter de plannen scharen.

 • Naar het College van Bestuur
  Het faculteitsbestuur bespreekt het voorstel met het College van Bestuur. Daarbij komt aan de orde of de opleiding past in het profiel van de Universiteit Leiden, hoeveel belangstelling van de kant van studenten wordt verwacht, welke kosten met de opleiding zijn gemoeid en dergelijke. Een belangrijke vraag is ook de behoefte op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden van de nieuwe opleiding. Het College van Bestuur moet de plannen steunen.

 • Naar de minister van OCW / CDHO
  De plannen voor de nieuwe opleiding worden ter instemming voorgelegd aan de minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit gebeurt met het oog op de beoordeling van een doelmatige taakverdeling tussen de instellingen. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) onderzoekt dit in opdracht van de minister aan de hand van een door u voorbereid dossier. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsmarktbehoefte, instroomperspectieven, reeds bestaande vergelijkbare opleidingen en zuster-faculteiten moet om advies gevraagd worden. Als de CDHO positief oordeelt, krijgt de universiteit officieel toestemming van de minister.

 • Naar de NVAO
  U vraagt de universiteit aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) om een Toets Nieuwe Opleiding uit te voeren, waarbij wordt nagegaan of de opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De toets omvat onder meer een locatiebezoek. Hierbij voert een panel van deskundigen gesprekken met het faculteitsbestuur, de opleidingsdirectie, de docenten en eventueel studenten. Ook voor dit onderzoek moet u een dossier indienen.

 • Naar het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
  Als het besluit van de NVAO positief is, dan wordt de opleiding ingeschreven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). U kunt nu beginnen met de werving en inschrijving van studenten voor de nieuwe opleiding, die officieel van start mag gaan.

 • Leids Register Opleidingen
  Na goedkeuring wordt de opleiding ook opgenomen in het Leids Register Opleidingen. Het voornemen om iets nieuws te starten wordt in het kader van het LRO ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht.

Hoe lang duurt het voordat u kunt starten met een nieuwe opleiding?

Het is lastig te zeggen hoeveel doorlooptijd het aanvraagtraject van een nieuwe opleiding in beslag neemt. Dit hangt onder meer af van het aantal en de aard van de vragen van de diverse instanties. In het algemeen moet u rekenen op één tot anderhalf jaar tussen het moment van indienen van het dossier bij de CDHO en de start van de nieuwe opleiding.

Meer weten?

Voor meer informatie neemt u contact op met het facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau is Kirsten Dibbet/Academische Zaken de contactpersoon.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie