Universiteit Leiden

nl en

Studiesucces

Een van de speerpunten binnen het onderwijsbeleid van de Universiteit Leiden is het bevorderen van het studiesucces. In dat licht ontplooien we diverse initiatieven. Van Leids Studiesysteem tot CROHO, van Teachers' Academy tot didactische innovatie.

Leids Studiesysteem

In het Leids Studiesysteem draait alles om goede begeleiding van studenten. We helpen aankomende eerstejaars allereerst om zo goed mogelijk een opleiding te kiezen die bij hen past. Ook wordt in het eerste jaar van de studie snel duidelijk of de student inderdaad de juiste keuze heeft gemaakt. Mentoren, bindend studieadvies en het maken van een studieplan zijn hierbij waardevolle ingrediënten. Aan het eind van het eerste jaar maken studenten een studieplan voor de planning voor het tweede jaar. Daarop wordt door de opleiding feedback gegeven.

CROHO

De Collegiale Raad voor Onderzoek naar Hoger Onderwijs (CROHO) ) is aanjager van het onderzoek naar het effect van het Leidse onderwijsvernieuwings- en studiesuccesbeleid. Daarnaast adviseert de CROHO bij de ontwikkeling en uitvoering van de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden.

Teachers' Academy

Met de Teachers’ Academy stimuleert de universiteit onderwijsvernieuwing. Wie als docent als Teaching Fellow wordt gekozen en deel uit gaat maken van de Teachers’ Academy, krijgt subsidie voor onderwijsvernieuwingsprojecten. Ook wordt jaarlijks een congres over innovatie in het onderwijs georganiseerd.

Didactische innovatie

Hoe blijf je jezelf als universiteit voortdurend vernieuwen, speel je in op technologische mogelijkheden en creëer je een diverse en internationaal georiënteerde leeromgeving? Het overkoepelende programma onderwijsvernieuwing borgt binnen de universiteit de focus op didactische vernieuwing.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie