Universiteit Leiden

nl en

Profileringsgebieden

Profileringsgebieden zijn (interdisciplinaire) onderzoeksgebieden. De Leidse universiteit heeft er elf vastgesteld.

De meeste profileringsgebieden zijn faculteitsoverstijgend. Het College van Bestuur heeft in twee rondes financieel geïnvesteerd in deze profileringsgebieden. De laatste investeringsronde loopt t/m 2018. De universiteit streeft met het profileringsbeleid drie doelen na:

  1. het stimuleren van interdisciplinair onderzoek
  2. het vergroten van de externe zichtbaarheid van het Leidse onderzoek
  3. het versterken van onze positie in de externe geldstromen.

Trekkers en penvoerders

Elk profileringsgebied heeft een aantal trekkers. Een trekker is een vooraanstaande wetenschapper die afkomstig is uit een faculteit die betrokken is bij het profileringsgebied. Daarnaast heeft elk profileringsgebied ook een penvoerende decaan. Profileringsgebieden ontplooien verschillende activiteiten om de hierboven genoemde doelen te realiseren. U kunt hierbij denken aan het financieren van onderzoek, het organiseren van seminars en congressen en het ondersteunen van wetenschappers bij het ontwikkelen van onderzoeksideeën.

Elf profileringsgebieden

Hieronder vindt u een overzicht van de elf profileringsgebieden. De deelnemende faculteiten en trekkers zijn ook aangegeven. De penvoerende faculteit is cursief weergegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie