Universiteit Leiden

nl en

Communicatie

Communicatie, ook wel bekend als publieksbereik en disseminatie, is de manier waarop u impact maakt met uw onderzoek en uw kennis benut. Het is een onderdeel van verantwoordelijk onderzoek en vernieuwingsprincipes. Instructies voor wat u op dit gebied moet doen als uw subsidie is toegekend geldt ook als een richtlijn voor wat u in uw onderzoeksvoorstel moet schrijven.

Ga allereerst naar de funding calendar om de specifieke vereisten van het fonds waar u een aanvraag bij wilt doen te bekijken.

Disseminatie in H2020 voorstellen

In het onderdeel "manieren om impact te maximaliseren", moet u zowel, disseminatie, exploitatie en strategieën voor datamanagement omschrijven. Disseminatie gaat om het zo wijd mogelijk verspreiden van de resultaten van het onderzoek, zodat iedereen in Europa die deze kan gebruiken ervan weet. Aangezien het impactcriterium even zwaar weegt als de kwaliteit van het onderzoek (beide 5 punten), vereist dit degelijke aandacht. Tips om dit te bereiken:

  • Maak een werkpakket over disseminatie of verwerk het duidelijk in de management.
  • Maak een lijst van wetenschappelijke output. Dit moet zowel een strategie voor wetenschappelijke Open Access publicatie als wetenschappelijke evenementen (symposia, conferenties) omvatten.
  • Neem communicatieprofessionals in de arm voor het opzetten en coördineren van communicatie-activiteiten. Dit kan een communicatie-afdeling zijn of één van de partners.
  • Zorg dat er disseminatie-activiteiten als deliverables genoemd worden. Een website en een blog voor het project zijn op zichzelf niet genoeg.
  • Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Gebruik bestaande openbare evenementen zoals Wetenschapsweek of postacademische opleidingsfaciliteiten.
  • Bedenk voor uzelf: wie moet hiervan weten? Wie hebben er belang bij mijn onderzoek? Betrek ze als partners bij uw project en laat hen zelf beschrijven hoe zij bereikt kunnen worden.
  • Betrek bestaande netwerken als partner bij het project om meer belanghebbenden te bereiken, zoals brancheorganisaties, beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en taakgroepen.

U kunt meer informatie over dit onderwerp vinden in how to score with your H2020 collaborative proposal Vraag ook uw grant adviser om de Universiteit Leiden Handleiding voor H2020 Coördinatoren. Luris subsidieadviseurs kunnen ook een hoofdstukopzet voor u maken met tips en aanwijzingen over wat u zou kunnen schrijven.

Kennisbenutting in NWO voorstellen

De NWO richtlijnen zijn zeer duidelijk over hoe kennisbenutting omschreven moet worden. Wil je hulp bij het formuleren van een strategie voor het verzamelen van alle benodigde informatie voor je kennisbenutting, volg dan de training over knowledge exchange and impact of kijk naar de slides.

Voorbeelden van evenementen om bij in te haken of te organiseren:

Gebruik bestaande events

De universiteit organiseert zelf verscheidene initiatieven:

Nationale en internationale initiatieven in Nederland:

Vraag ook SCM en uw facultaire communicatie-afdelingen bij welk evenement u kunt aansluiten.

Meer informatie

Bekijk ook deze video's van de Europese Commissie op Youtube of op Streamdis.eu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.